h

Nieuws uit 2011

9 november 2011

Wat?! Biebbus weg? Dan gaan we heeel hard protesteren!

Aankomend Gelders Statenlid Peter de Vos en de werkgroep Oost-Gelre hebben de bibliobus-gebruikers in Harreveld en Zieuwent opgezocht. Peter doet verslag.
Protest biebbus moet blijven

Lees verder
8 november 2011

WINTERSWIJK WORDT AFGEBROKEN

De begroting van de gemeente Winterswijk zoals die afgelopen week door een meerderheid van de raad is vastgesteld deugt in de ogen van de SP niet. Volgens ons moet een begroting kloppen en mag er geen twijfel zijn over het geld wat door ons wordt opgebracht.

Lees verder
1 november 2011

BELANGENVERSTRENGELING WINTERSWIJKSE RAAD

innen de gemeenteraad van Winterswijk heeft de SP fractie de grondvesten laten schudden. Een van de meest belangrijke uitgangspunten van een raadslid is ter discussie gesteld, de integriteit. Een van de raadsleden van Winterswijk heeft zich naar ons idee schuldig gemaakt of in ieder geval de schijn op zich geladen van belangenverstrengeling.

Lees verder
31 oktober 2011

SP en Oosthoek in de buurt

Actie voor de Oosthoek
De SP was samen met enkele vertegenwoordigers van de Oosthoek in de buurt, bij buurtsuper Sahin, om raamposters huis aan huis te verspreiden voor mensen die de poster ook voor het raam hangen.

Lees verder
30 oktober 2011

Begroting 2012

De SP Fractie heeft, zoals alle andere fracties, deze week de gemeentebegroting 2012 gekregen ter voorbereiding van de raadsvergaderingen begin november. Zo op het eerste gezicht worden we daar niet vrolijk van. De plannen van dit college om hard te bezuinigen en daarbij niemand te ontzien, zullen hard aankomen in Winterswijk.
De eerste plannen beginnen al naar buiten te sijpelen, 25% extra bezuinigen op de sportverenigingen, geen nieuwe aanleg nieuwe sport accommodaties (waar laten we Archeus, Hickory en de Model vlieg vereniging?), sluiting van alle welzijnslocaties (De Oosthoek, het jongerencentrum) en zo zijn er nog wel een aantal te noemen.
Wij gaan als SP fractie de gesprekken goed volgen en onze standpunten duidelijk maken. Het concept wat er nu ligt volgens de in de kerntaken (bezuinigings) discussie, door de raad aangenomen begroting, wekt bij ons nogal wat weerstand op.Wij houden u op de hoogte!

Lees verder
18 oktober 2011

1 VOOR DE OOSTHOEK

Het rommelt in de Oosthoek, na het bericht dat het wijkcentrum “De Oosthoek” gesloten zou gaan worden, kwamen de buurtbewoners in actie. Met een grote protestactie voor het raadhuis en zelfs in de raadzaal, maakten ze duidelijk dat “De Oosthoek” open moet blijven. Deze actie heeft geleid tot een tweetal avonden waarin de SWW bij monde van Han v.d. Laar vertelde dat de bezuinigingen vanuit de gemeente de oorzaak waren van de sluiting.

Lees verder

Pagina's

U bent hier