h

Nieuws uit 2011

21 juni 2011

Verslag: Arabische lente, sprookje of drama?

Maandag 20 juni ontving de SP werkgroep Aalten Harry van Bommel. Het SP tweede kamerlid, woordvoerder buitenland, was uitgenodigd voor een avond met als thema: 'Arabische lente, sprookje of drama'. Zo'n dertig belangstellenden waren naar party-centrum het Noorden gekomen.
Harry van Bommel

Lees verder
14 juni 2011

Arabische lente sprookje of drama?

Op de laatste dag van de lente (20 juni 2011) zal Tweede Kamerlid Harry van Bommel naar Aalten komen om aan de hand van een film te spreken over de situatie in het Midden-Oosten. De avond zal worden ingeleid door lokale columniste Ankh Gussinklo.

Lees verder
9 april 2011

Leerlingen de dupe van bezuinigingen kabinet

speciaal onderwijsSP-Kamerlid Manja Smits heeft de noodklok geluid over de rampzalige positie waar leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben, de zogenaamde zorgleerlingen, en ouders in terecht dreigen te komen. Het kabinet bezuinigt 300 miljoen op speciaal onderwijs en begeleiding in het regulier onderwijs: ‘Ouders luiden nu de noodklok. Scholen geven aan dat na de zomervakantie geen ruimte meer is voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben, maar door de bezuinigingen kunnen ze ook niet op het speciaal onderwijs terecht. Het kabinet geeft deze kinderen op.’

Lees verder
9 april 2011

De sociale werkplaats aan het woord

De SP is gestart met een WSW onderzoek. Over mensen in de sociale werkplaats wordt veel gesproken. Met mensen in de sociale werkplaats wordt weinig gesproken. U bent de deskundige van de sociale werkplaats.

Lees verder
7 april 2011

Speciaal onderwijs protestbrief.

De SP-fractie is erg blij met de gemeenschappelijke brieven die er gestuurd gaan worden naar minister van Onderwijs over de bezuinigingen in het speciaal onderwijs. Dit is in de afgelopen raadsvergadering besloten. Dit naar aanleiding van het vragenhalfuurtje in de raad van februari waarin de SP-fractie aandacht vroeg voor deze bezuinigingen.

Lees verder
6 april 2011

SP biedt meer dan 5000 handtekeningen voor dubbel spoor aan

De SP heeft vandaag meer dan 5000 handtekeningen voor dubbel spoor aan Gelders commissaris van de koningin Cornielje overhandigd. Deze handtekeningen werden de afgelopen maanden verzameld vanwege de actie "Laat de Achterhoek sporen!".

Lees verder

Pagina's

U bent hier