h

Standpunten

S (1) V (1)

Afgelopen weken was het weer behoorlijk druk voor de fractie en onze gemeenteraadsleden. De begroting stond op het programma. De goed nieuwsshow van de coalitie om ons weer “blij” te maken.

De SP was minder enthousiast over het beeld wat de coalitie ons voorzet. Uit de eerste termijn van Jeroen Rensen, onze fractievoorzitter:

De SP mist in de gehele begroting de visie en de nadere invulling. In het bedrijfsleven en binnen de overheid wordt gewerkt met het SMART principe;

De vluchtelingencrisis maakt de onderhuidse onrust in onze samenleving zichtbaar. Er wordt – door professionals en vrijwilligers  - hard gewerkt om opvang te organiseren, maar tegelijk groeit het onbehagen in de samenleving.   

Miljoenen mensen zijn op de vlucht uit Syrië. Het overgrote deel van hen – meer dan 90% - wordt opgevangen in buurlanden. Maar de kampen zijn vol en de leefomstandigheden erbarmelijk. De SP vindt het terecht dat ook Nederland dan opvang aanbiedt. Omdat we staan voor solidariteit en omdat je mensen niet op straat laat slapen.

U bent hier