h

Vluchtelingen: organiseer opvang en neem zorgen serieus

De vluchtelingencrisis maakt de onderhuidse onrust in onze samenleving zichtbaar. Er wordt – door professionals en vrijwilligers  - hard gewerkt om opvang te organiseren, maar tegelijk groeit het onbehagen in de samenleving.   

Miljoenen mensen zijn op de vlucht uit Syrië. Het overgrote deel van hen – meer dan 90% - wordt opgevangen in buurlanden. Maar de kampen zijn vol en de leefomstandigheden erbarmelijk. De SP vindt het terecht dat ook Nederland dan opvang aanbiedt. Omdat we staan voor solidariteit en omdat je mensen niet op straat laat slapen.

Het kabinet kiest op dit moment voor grootschalige opvang. Duizenden mensen op één locatie zijn daarbij geen uitzondering. De SP kiest daar niet voor. Kleinschalige opvang zorgt immers voor meer draagvlak onder de bevolking en minder incidenten. Bovendien houd je  zo meer rekening met de grootte van een dorp of een wijk. 

De onrust onder de bevolking komt ergens vandaan. Mensen willen graag solidair zijn, maar veel mensen hebben het gevoel dat ze jaar in jaar uit de klappen van de crisis hebben opgevangen. Zij zien dat ouderen niet meer terecht kunnen in verzorgingshuizen en woningzoekenden al jaren wachten op een sociale huurwoning terwijl anderen voorrang krijgen.

Mensen zijn die sociale afbraak meer dan zat. Juist daarom wil de SP de voorzieningen voor álle mensen in Nederland verbeteren. We moeten mensen niet tegen elkaar uitspelen, maar problemen oplossen en voorzieningen zoals zorg en huisvesting verbeteren. Dat betekent dat we meer sociale huurwoningen moeten gaan bouwen en moeten investeren in goede en betaalbare zorg voor iederéén die dat nodig heeft.

Het kabinet kiest op dit moment voor grootschalige opvang. De SP kiest daar niet voor. Kleinschalige opvang zorgt immers voor meer draagvlak onder de bevolking en minder incidenten.

Sociale voorzieningen die we juist nu zo hard nodig hebben, zijn door het kabinet Rutte-Asscher afgebroken. De zorg wordt voor veel mensen onbetaalbaar en werkloosheid blijft hoog. Die problemen wijten wij niet aan mensen die vluchten voor oorlog, maar wel aan de bezuinigingspolitiek van het kabinet Rutte-Asscher.  De SP wil investeren. In de zorg, in werk en in woningen. Zo gaan wij deze crisis te lijf.

De echte oplossing voor het vluchtelingenprobleem ligt niet in Nederland, maar daar waar het conflict is. Alleen een politieke oplossing voor Syrië voorkomt dat meer mensen op de vlucht slaan. Laten we daar aan werken, in plaats van meer bommen op dit kruitvat te gooien.

Het gesleep met mensen moet stoppen. Dáár, in de buurlanden van oorlogslanden door betere en meer opvang en híer door mensen in kleinschalige voorzieningen op te vangen. De menselijke waardigheid moet daarbij altijd voorop staan.

Zo wil de SP de opvang van vluchtelingen menselijk maken en het draagvlak voor opvang onder de bevolking behouden:

1.   Maak opvanglocaties kleinschaliger. Houd rekening met de grootte van een dorp of wijk

2.   Geef bewonerscomités inspraak in hoe de opvang eruit komt te zien

3.   Verbeter voorzieningen die overbelast raken zoals openbaar vervoer en kwalitatief hoogwaardig (mobiel) internet

4.   Laat asielzoekerscentra gebruik maken van het lokale bedrijfsleven, zodat opvang iedereen ten goede komt

5.   Zorg ervoor dat gemeenten allemaal evenredig bijdragen. Zorg dat ook gemeenten met rijke inwoners opvangplekken aanbieden

6.   Houd voor toekomstige situaties reservecapaciteit voor (tijdelijke) opvang achter de hand

U bent hier