h

SP en Oosthoek in de buurt

31 oktober 2011

SP en Oosthoek in de buurt

Actie voor de Oosthoek
De SP was samen met enkele vertegenwoordigers van de Oosthoek in de buurt, bij buurtsuper Sahin, om raamposters huis aan huis te verspreiden voor mensen die de poster ook voor het raam hangen.

De vertegenwoordigers van De Oosthoek gingen huis aan huis en de SP-ers gingen met de ZO-krant deur aan deur.
Goed weer en gezellige drukte bij de kraam waren het gevolg. Een uitstekende dag om hier weer het verschil te laten zien. De SP strijdt samen met omwonenden voor behoud van het buurtcentrum.

Alle andere lokale partijen zie je hierover niet op straat en de coalitie wil de Oosthoek sluiten, liever nu dan morgen.

De strijd hierover zal doorgaan, zowel in de raadszaal als op straat.

In de buurtschappen bevinden zich diverse verenigingsgebouwen die slechts gedeeltelijk worden gebruikt en de coalitie haalt het in zijn hoofd om het best draaiende buurtcentrum de nek om te draaien.

 

NEE, DUS!

1 voor Allen

De sluiting van de Westhoek vorig jaar was al een misstap van de hoogste orde, wij willen de Oosthoek behouden. Het college schrijft in de gemeentegids van 2011 het volgende:

Wijkwerk Winterswijk
Bijna alle grotere plaatsen in Nederland kennen op dit moment wel een vorm van wijkbeheer of wijkwerk. Ook in Winterswijk wordt aan en in de verschillende wijken gewerkt.
Wijkwerk is geen zaak voor de gemeente alleen. Het is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die zich samen met de bewoners inzetten om de leefbaarheid van wijken te verbeteren en/of in stand te houden.
Daarbij ging en gaat de eerste aandacht natuurlijk uit naar de buurten waar sociale problemen waren of zijn.
De ontwikkeling van het wijkwerk in Winterswijk verschilt in dat opzicht niet van andere plaatsen.

Na sluiting van de Westhoek en Eucalypta weten we inmiddels wel beter en is dit college bezig het wijkwerk de nek om te draaien.

De SP zal strijden tot het laatst om de buurtcentra die plaats te geven die het verdient. In de buurt met en door de bewoners. Niets meer en niets minder.

U bent hier