h

BELANGENVERSTRENGELING WINTERSWIJKSE RAAD

1 november 2011

BELANGENVERSTRENGELING WINTERSWIJKSE RAAD

innen de gemeenteraad van Winterswijk heeft de SP fractie de grondvesten laten schudden. Een van de meest belangrijke uitgangspunten van een raadslid is ter discussie gesteld, de integriteit. Een van de raadsleden van Winterswijk heeft zich naar ons idee schuldig gemaakt of in ieder geval de schijn op zich geladen van belangenverstrengeling.

Het gaat hier om het raadslid Willink van Winterswijks Belang. Deze oud dierenarts heeft in zijn huidige functie als betaald Voorzitter College van Bestuur van Stichting Erfgoed & Nationaal Landschap Winterswijk en betaald Voorzitter Stichting Steengroeve Theater Winterswijk de afgelopen jaren zijn functie als raadslid gebruikt om subsidies los te krijgen van de gemeente Winterswijk voor zowel Stichting Erfgoed & Nationaal Landschap Winterswijk als voor Stichting Steengroeve Theater Winterswijk. In de raad heeft hij direct mee gediscussieerd en meebeslist bij raadsbesluiten en heeft dus via en omweg meegestemd voor zijn eigen inkomen.

Toen de SP fractie dit in de raad ter discussie stelde, was er geen enkele partij bereid om tot een onafhankelijk onderzoek te komen. Wel stelde de Burgemeester dat er een intern onderzoek zal plaats vinden, maar welke slager keurt zijn eigen vlees.

De SP Winterswijk wil komen tot een onafhankelijk onderzoek, waarbij er nu eens goed gekeken wordt naar de integriteit van de raadsleden in Winterswijk, want ons vermoeden is, mede door de houding van de andere fracties dat er hier en daar nog meer functies van raadsleden in strijd zijn met de integriteit regels.

U bent hier