h

WINTERSWIJK WORDT AFGEBROKEN

8 november 2011

WINTERSWIJK WORDT AFGEBROKEN

De begroting van de gemeente Winterswijk zoals die afgelopen week door een meerderheid van de raad is vastgesteld deugt in de ogen van de SP niet. Volgens ons moet een begroting kloppen en mag er geen twijfel zijn over het geld wat door ons wordt opgebracht.

De gemeente Winterswijk heeft gedurende de afgelopen jaren laten zien vol ambitie te zitten. Het strandbad moest opgeknapt worden, kosten 1,7 miljoen, de Storm moest worden gered met een lening van 1,8 miljoen euro…..en natuurlijk moest er ook een nieuw gemeentehuis komen, want als gemeente die zich voor 100% op de kaart wil zetten past geen kantoorgebouw op een industrieterrein

Maar geld voor deze prestigeobjecten was er eigenlijk niet. Dus wat doe je dan als gemeente? Je gaat lenen. Maar wat je leent moet je ook terugbetalen. De schulden van de gemeente Winterswijk bleef maar groeien.

Afgelopen jaar kwam de provincie eens kijken hoe het er nu voorstond. En echt tevreden waren ze niet. De fractievoorzitters werden uitgenodigd voor een gesprek in Arnhem en hen werd gezegd dat de begroting voor 2012 wel wat degelijker in elkaar mocht zitten en vooral de meerjarenbegroting moest sluitend. Lukt dit niet dan komt de gemeente Winterswijk onder verscherpt toezicht te staan van de provincie en de kans bestaat dat Winterswijk een artikel 12 gemeente wordt, af te wel in gewone taal, we hebben niets meer te zeggen over de financiën dat wordt in Arnhem bepaald.

Het college moest gaan bezuinigen. Er werd een kerntakendiscussie gestart, of… dat zou het eigenlijk moeten worden. In plaats van met elkaar te bekijken wat zijn de kerntaken van de gemeente, wat moet de gemeente doen en waarvan kunnen we zeggen dat de gemeente het aan anderen overlaat, werd het een bezuinigingsdiscussie. Ambtenaren kregen de opdracht om te gaan kijken waar ze op het eigen werk kunnen bezuinigen.

Uitkomst?

  • Op Stichting Welzijn Winterswijk wordt zo fors bezuinigd dat deze de keuze maakt om ook het laatste wijkcentrum, “De Oosthoek” te sluiten.
  • De bibliotheek wordt zoals het er nu uitziet een jeugdbieb en moet waarschijnlijk in 2015 de deuren sluiten.
  • De muziekschool zal volgens het college moeten zoeken naar een andere bedrijfsvorm, of te wel de docenten moeten maar ZZP-ers worden.
  • Er wordt fors bezuinigd op de WMO, de bijzondere bijstand en andere voorzieningen voor mensen die het al moeilijk hebben.
  • De extra inkomsten vanuit de afvalverwerking komt vooral ten goede aan de pot algemene middelen en komt niet terug naar de betalers.
  • Maar er komt GEEN verhoging van de OZB van een tientje per jaar.

U bent hier