h

Nieuws uit 2012

11 maart 2012

Meldpunt WMO

Al in haar collegeprogramma over 2010-2014 heeft het Winterswijkse College van B&W aangekondigd op de uitgaven aan de Wmo te zullen bezuinigen. Het college zag zich hiertoe genoodzaakt, nadat door het Rijk stevig is gekort op de budgetten uit het Gemeentefonds.
De SP vindt dat bezuinigingen op het Gemeentefonds niet moeten worden afgewenteld op de groeiende groep mensen die zonder hulpmiddelen niet goed kunnen functioneren en daardoor zijn aangewezen op ondersteuning vanuit de Wmo.

Lees verder
10 maart 2012

Helpers bedankt!!!

Zoals u heeft kunnen lezen, is de actie voor het behoud van het SKB een succes. Hier hebben we echter veel hulp bij gehad. Alle mensen die de afgelopen weken in de kou en nattigheid geholpen hebben bij het ophalen van de handtekeningen en bij de poortacties bij het SKB van harte bedankt. Het is goed te weten dat er ook in Winterswijk zoveel mensen zijn die bereid zijn in de bres te springen voor wat zij belangrijk vinden.

Lees verder
2 maart 2012

Actie SKB succesvol: Fusie van de baan

De afgelopen maanden heeft de SP Winterswijk actie gevoerd om het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te behouden voor Winterswijk. Met een handtekeningenactie in de Oost Achterhoek, maar ook aan de poort, het opstellen van een motie die door de voltallige raad is aangenomen en actieve deelname aan de discussie, hebben we de fusie van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix tegen kunnen houden.

Lees verder
25 februari 2012

Acties voor veiliger verkeer hebben succes

oversteek DingstraatDe afgelopen maanden is de SP in Winterswijk druk bezig geweest met actievoeren voor een veiliger verkeer in Winterswijk. Er zijn een aantal zeer onveilige situaties in Winterswijk en wij proberen daar verandering in te brengen.

Lees verder
23 februari 2012

SP Winterswijk daagt Zorgverzekeraar Menzis uit in actie SKB

Na verschillende acties voor het behoud van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix de afgelopen weken, vindt de SP afdeling Winterswijk het nu tijd voor een volgende stap en zij heeft zorgverzekeraar Menzis rechtstreeks benaderd met een aantal dringende vragen over het voortbestaan van het SKB. De partijen in de gemeente Winterswijk maken zich sterk voor het behoud van Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk.

Lees verder
27 januari 2012

SP verenigt de raad voor het SKB

Afgelopen donderdag namen alle partijen in de gemeenteraad van Winterswijk op initiatief van de SP een motie aan waarin het college van B&W en de raad worden verzocht

Lees verder

Pagina's

U bent hier