h

Meldpunt WMO

11 maart 2012

Meldpunt WMO

Al in haar collegeprogramma over 2010-2014 heeft het Winterswijkse College van B&W aangekondigd op de uitgaven aan de Wmo te zullen bezuinigen. Het college zag zich hiertoe genoodzaakt, nadat door het Rijk stevig is gekort op de budgetten uit het Gemeentefonds.
De SP vindt dat bezuinigingen op het Gemeentefonds niet moeten worden afgewenteld op de groeiende groep mensen die zonder hulpmiddelen niet goed kunnen functioneren en daardoor zijn aangewezen op ondersteuning vanuit de Wmo.

De SP wil de gevolgen van de nieuwe Wmo verordening in beeld gaan brengen. Wat zijn voor u de gevolgen? Welke voorziening raakt u kwijt, kunt u die missen, hoeveel gaat u er financieel op achteruit, kunt u dat wel betalen, enzovoort? Daarom vragen wij u om uw opmerkingen en/of klachten door te geven via Meldpunt Wmo

U kunt ook bellen:

06 46095586

U kunt ook een briefje sturen naar of in de bus gooien bij het SP-adres:

Verlengde Ratumsestraat 39
7101 MP Winterswijk

Uw melding wordt vanzelfsprekend door ons vertrouwelijk behandeld. Er worden geen gegevens van u doorgegeven aan de gemeente of een andere instantie.

Mocht het nodig zijn, dan kan onze SP Hulpdienst helpen bij bezwaar maken tegen een Wmo maatregel.

U bent hier