h
20 november 2012

De kinderen van de rekening!

We zijn het erover eens dat de rekening van de crisis en alle gevolgen daarvan, niet bij de 'gewone man of vrouw' mag worden neergelegd.
Actie Kinderschoen
Waar die rekening echter absoluut nooit terecht mag komen, is bij de kinderen in onze samenleving! In Nederland leven zo'n 367.000 kinderen in armoede. In Winterswijk alleen al bijna 400!!!
Dat is schandalig en onbegrijpelijk in het op een na rijkste land van Europa!

Lees verder
20 november 2012

Roemer: behoud dagbesteding ouderen en mensen met een beperking

SP-leider Emile Roemer doet woensdag tijdens het debat over de regeringsverklaring het voorstel de dagbesteding niet af te breken. ‘Voor ouderen met een dementerende partner is dit van onschatbare waarde. Dagbesteding is voor veel mensen juist een voorwaarde om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. We lopen nu de kans dat meer dan 100.000 mensen deze noodzakelijke voorziening verliezen. Ik krijg gigantisch veel mails van mensen die er niks meer van snappen en bang zijn dat hun dagbesteding verdwijnt. Samsom en Zijlstra spraken elkaar vaak tegen waardoor veel mensen in grote onzekerheid leven. Daarom wil ik vandaag duidelijkheid: de dagbesteding moet blijven bestaan.’

Lees verder
17 november 2012

SP-culaas weer een succes

Zoals elk jaar is de SP weer aanwezig met de kraam tijdens de intocht van Sint en Piet. Ook dit jaar waren we weer van de partij en het was weer leuk om te doen.Kraam SP-Culaas SP-culaas is elk jaar weer gezellig en de woordspeling wordt positief ontvangen bij het winkelend publiek. Met speculaasjes en pepernoten stonden de SP-ers weer in het dorp en ouders en kinderen konden dit wel waarderen.
Ruim 7 kilo speculaasjes en 2 kilo pepernoten gingen er dit jaar weer van de hand en de ballonnen waren soms niet aan te slepen, zeker niet toen Sint en Piet voorbij onze kraam kwamen en na afloop van de ontvangst bij het gemeentehuis. Dankzij Carmen, Rianne, Ellen, Richard, Raymond en Wim kunnen we terugzien op een geslaagde dag. Allen bedankt voor de inzet.

Lees verder
15 november 2012

Nieuwe ledendag 10 november 2012

Zaterdagochtend nog zeer donker buiten. De eerste trein richting Arnhem staat te wachten. Fris gedoucht en vol goede moed; roltas gevuld met brood, water en een goed boek. De nieuwe ledendag van de SP te Den Haag staat op mij te wachten.

Lees verder
14 november 2012

OOK JOUW STEM TELT!

13 november 2012

Begroting 2012

Na drukke weken van lezen en het begrijpen van de begroting van Winterswijk, wordt er in twee avonden bekeken hoe de definitieve begroting voor het jaar 2013 er uit moet gaan zien. Weken van vergaderingen gaan hieraan vooraf.

Lees verder
6 november 2012

Alfa hulp is geen hulp!

In WMO land gebeurt er heel veel op dit moment. Een belangrijk punt hierbij is dat het vooral steeds minder mag kosten. Nu is het werk vanuit de WMO mensenwerk. Het schoonmaken van woningen, het begeleiden en helpen van mensen bij het weer maatschappelijk actief bezig kunnen zijn en het gewoon verzorgen van mensen. Mensenwerk is echter duur voor de gemeentes en daarom een dankbaar onderdeel van de huidige bezuinigingen.

Lees verder
1 november 2012

1e termijn begroting 2013: De eerste gedachte die bij de SP Fractie opkomt als we naar de voor ons liggende begroting kijken

Tijd om het gemeentebestuur op Engelse les te sturen. Dan leren ze de betekenis van

Lees verder
7 oktober 2012

Wij zoeken nieuwe fractieleden

Over twee jaar zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. De SP-fractie in Winterswijk start dit najaar met een opleidingstraject voor nieuw talent om onze raadsfractie straks te versterken.
Om voor deze opleiding in aanmerking te komen verwachten we het volgende van jou:

Lees verder
7 oktober 2012

Verkoop van Museumgebouw Freriks onder dubieuze eisen

De afgelopen weken zijn er ontwikkelingen rondom de villa waar tot voor kort museum Freriks in gevestigd was. Het pand was, samen met de omliggende grond, te koop gezet door de gemeente Winterswijk en er melde zich een projectontwikkelaar die wel brood zag in de locatie. De plannen zijn om er een zorgcomplex te realiseren.

Lees verder

Pagina's