h
2 juni 2013

SP-fractie 1e Termijn Kadernota 2013

We zitten in de ergste crisis sinds de jaren 80, alleen duurt deze crisis nu al langer dan die van toen. En we weten waar die crisis toe heeft geleid. Als gevolg van deze crisis vandaag en de keuzes die er door de opeenvolgende rechtse kabinetten in Den Haag en dit college hier in Winterswijk worden gemaakt, staan we nu weer voor miljoenen aan bezuinigingen en volgens deze kadernota komt daar voorlopig ook geen einde aan.

Lees verder
19 mei 2013

100.000 banen in de thuiszorg staan op het spel! Dat pikken we natuurlijk niet!

De succesvolle demonstratie Handen thuis Rutte heeft laten zien dat veel mensen de thuiszorg een warm hart toedragen. Ruim 6000 mensen kwam zaterdag 6 april 2013 naar Den Haag om hun stem tegen het asociale beleid van Rutte II duidelijk te maken.
Nu komt de tweede stap 8 juni in Amsterdam daar is namelijk de volgende landelijke zorgdemonstratie.
De Abvakabo FNV regelt de opstapplekken en het busvervoer naar Amsterdam.
Het maakt niet uit of je lid bent of niet maar als je mee wil om je stem te laten horen tegen de zorgplannen van dit kabinet meld je dan zo spoedig mogelijk aan zodat we weten met hoeveel mensen we naar Amsterdam gaan. Dus mobiliseer uw collega’s, buren, familie en anderen. Laat hen ook meegaan! Hoe meer mensen hoe meer kans van slagen!
Aanmelden kan tot zaterdag 1 juni bij Mos Meijler: mmeijler@tomaatnet.nl In de mail graag naam, adres, postcode en telefoonnummer. U krijgt dan van ons te horen wat uw opstapplek wordt. Hoe meer mensen zich aan melden hoe meer kans er bestaat dat Winterswijk één van die opstapplekken is!

Lees verder
5 mei 2013

Sociaalste ondernemer van Winterswijk 2013

Afgelopen woensdag 1 mei, de dag van de arbeid, heeft SP Winterswijk in persoon van SP raadslid Jeroen Rensen en voorzitter Mos Meijler de jaarlijkse titel ‘sociaalste ondernemer’ uitgereikt aan Jeroen Bruggers van Plus Bruggers Winterswijk.
Sociaalste ondernemer 2013

Lees verder
28 april 2013

SP creëert parkeerruimte Gerrit Komrij College

De afgelopen tijd is de SP fractie druk bezig geweest met het thema invaliden parkeerruimte. Bij het Gerrit Komrij College, waar tegenwoordig ook de bibliotheek gevestigd is, is een heleboel gedaan aan de ruimte om het gebouw heen. Er zijn parkeervakken gemaakt, ruimte voor fietsen en brommers en zelfs een ruimte waar de jeugd actief bezig kan zijn is aangelegd. Voldoende voor een school voor Voortgezet Onderwijs, maar voor een voorziening als de bibliotheek volstrekt onvoldoende.

Lees verder
10 april 2013

Manifestatie Red De Thuiszorg groot succes!

Handen thuis Rutte en Wie is de thuiszorg, wij zijn de thuiszorg waren zaterdag twee veel gehoorde kreten op het Malieveld en 't Lange Voorhout.
Op 6 april werd er een manifestatie in Den Haag gehouden waar 4000 thuiszorgers en mensen die hun solidariteit voor deze harde werkers wilden tonen, op af waren gekomen.Manifestatie

Lees verder
10 april 2013

SP eciaal gras

Politiek is emotie, dat bleek ook weer in de raadsvergadering van maart. Een bestemmingsplan recreatiewoningen was aanleiding tot een verhitte discussie waarbij duidelijk werd waar een aantal raadsleden zich mee bezig houdt en daar bedoelt de SP niet het democratisch proces mee. De SP en de VVD waren zeer kritisch ten opzichte van de plannen. Dit was echter tegen het zere been van een aantal partijen. Steekt je hoofd te ver boven het maaiveld uit dan dient deze door hen vakkundig kort gemaaid te worden. Voor de SP is echter duidelijk, wanneer overheidsbeleid leidt tot het in de knel komen van een groep mensen schieten wij als overheid ons doel voorbij. Menswaardige oplossingen daar staat de SP voor, of dit nu handhavingsbeleid of een bestemmingsplan is.

Lees verder
7 april 2013

Gehandicaptenparkeerplaats bij het nieuwe Gerrit Komrij College

Eind november heeft de plaatselijke afdeling van de SP vragen gesteld naar aanleiding van het toen ontbreken van een gehandicaptenparkeerplaats bij het nieuwe Gerrit Komrij College annex bibliotheek, Wethouder Gommers beloofde hier werk van te maken, echter zonder een termijn te noemen.gehandicapten parkeerplaats

Lees verder
10 maart 2013

Actiebijeenkomst voor de thuiszorg

Op zaterdag 6 april vindt er een actiebijeenkomst voor de thuiszorg plaats. SP Winterswijk gaat ook naar Den Haag. De thuiszorg dreigt te verdwijnen, er staan 100.000 banen op het spel en dit pikken we natuurlijk niet! Want thuiszorg is noodzakelijk. Thuiszorgmedewerkers zijn de oren en ogen van de zorg. Dat moeten we laten zien en horen in Den Haag.
De bijeenkomst vindt plaats van 12.00 - 15.00 uur. SP Winterswijk zal een bus regelen voor het vervoer en de lunch. Hiervoor vragen we een kleine bijdrage, afhankelijk van hoeveel mensen er mee gaan. Hoe meer mensen, hoe lager de prijs, met een maximum van €10.
Meld je direct aan zodat we weten met hoeveel mensen we naar Den Haag gaan. Het maakt niet uit of je lid bent of niet.
Aanmelden kan tot maandag 1 april bij Marco Mulder:
mmulder@sp.nl.
Telefonisch is ook mogelijk: 0543-519517 (na 17 uur).

Lees verder
24 februari 2013

WMO actie

In de gemeente Winterswijk en andere gemeentes in de achterhoek zijn de colleges van B&W op dit moment bezig na te denken over de aanbesteding huishoudelijke hulp via de WMO. In WMO land gebeurt er heel veel op dit moment. Een belangrijk punt hierbij is dat het vooral steeds minder mag kosten. Nu is het werk vanuit de WMO mensenwerk. Het schoonmaken van woningen, het begeleiden en helpen van mensen bij het weer maatschappelijk actief bezig kunnen zijn en het gewoon verzorgen van mensen. Mensenwerk is echter duur voor de gemeentes en daarom een dankbaar onderdeel van de huidige bezuinigingen.

Lees verder
17 februari 2013

Zebrapad Zonnebrinkkerk

Zebrapad bij de ZonnebrinkkerkEen frisse middag/avond in december, 21 december 2011. De SP-fractie had een actie voorbereid bij het zebrapad Dingstraat (bij de grote Plus). Dit i.v.m de onveiligheid. Aandacht vragen voor de veiligheid van de voetganger op dit zebrapad. Wij hebben die middag/avond diverse mensen overgeholpen. Op die avond heb ik ook mevrouw J. Lodder ontmoet. Mevrouw Lodder kwam speciaal naar onze actie toe om ook aandacht te vragen over de onveilige situatie bij de Zonnebrinkkerk. Diverse bijna ongelukken en hele echte ongelukken hebben daar op dat stukje Zonnebrink plaatsgevonden.

Lees verder

Pagina's