h

Sensire. En hoe verder?

16 november 2013

Sensire. En hoe verder?

Opiniestuk, geschreven door de vier Achterhoekse SP-afdelingen.

3 juni 2013. Vanaf deze inmiddels legendarische avond voeren thuiszorgmedewerkers van Sensire acties tegen hun ontslag. Sensire ontsloeg 800 medewerkers en van 300 wordt het contract niet verlengd. De thuiszorgorganisatie stelde een sociaal plan op die ze er snel wilden doordrukken. Dit sociaal plan behelsde onder andere, dat de medewerksters gedurende een jaar na hun ontslag aangevuld werden tot 100% van hun salaris op hun wachtgeld.
Op zich leek dit een mooi gebaar, maar de Achterhoekse afdelingen van de SP zagen dit toch anders. Met het tekenen van het sociaal plan zouden de medewerksters namelijk tevens hun eigen ontslag tekenen. Weg sociale zekerheid die ze in jaren hebben opgebouwd! Weg hun recht van overgang van onderneming! Terwijl kort daarvoor juist in Den Haag was besloten, dat de bezuinigingen op de thuiszorg voor 2014 geen doorgang zouden vinden. Er is geld in 2014 en er is werk in 2014! SP greep in en adviseerde de thuiszorgmedewerksters dit plan dus niet te tekenen en werd daarin gesteund door het landelijk bestuur van AbvaKabo FNV. Unaniem werd het sociaal plan afgewezen en tekenden ze massaal protest aan tegen het ontslag. Hiermee begon de langste actie voor thuiszorgmedewerkers in Nederland.

Veel bereikt

Inmiddels zijn we bijna 5 maanden verder. Er is veel bereikt. De landelijke politiek heeft zich gebogen over een oplossing. Met als resultaat dat er een waarnemer is aangesteld, die de gang van zaken rondom de aanbesteding van de thuiszorg in de Achterhoekse gemeenten moet controleren. Deze waarnemer, Hans Borstlap, kwam vorig week met een opzienbarende oplossing. De zorgorganisatie TSN uit Almelo wil in alle Achterhoekse gemeenten de thuiszorg gaan verzorgen en daarmee de werknemers van Sensire tegen alle nu geldende voorwaarden overnemen. Dus ook tegen het salaris, dat zij nu bij Sensire verdienen.
Enkele maanden daarvoor werd dus al bekend, dat de bezuinigingen op thuiszorg in 2014 geen doorgang zouden vinden. Voor de Achterhoekse gemeenten zouden deze bezuinigingen inhouden, dat zij 800.000 euro minder budget vanuit het Rijk zouden krijgen. En dus, dat de thuiszorg 800.000 euro goedkoper zou moeten. TSN wil echter, omdat het budget in 2014 gelijk blijft, ook het personeel tegen de nu geldende voorwaarden overnemen. Praktisch gezien is dat dus met dezelfde kosten als in 2013.
In verschillende media stonden koppen: “Oplossing Sensire kost gemeenten 8 ton”. Daarmee werd de suggestie gewekt, dat de gemeenten 8 ton duurder uit zouden zijn, als ingegaan zou worden op het voorstel van Borstlap. Dit doet echter geen recht aan de werkelijkheid. In werkelijkheid kost overname van Sensire personeel immers niets extra. De budgetten blijven hetzelfde. Pas als gemeenten uit zouden gaan van het eerder aangekondigde budget, zou het Sensire personeel 8 ton meer gaan kosten. Wellicht hebben gemeenten dat eerder aangekondigde budget al in hun begroting opgenomen en willen zij voor dát budget een nieuwe thuiszorgaanbieder aannemen. In dat geval krijgen gemeenten het volledige budget voor 2014 en houden ze 800.000 euro over op de begroting.

Geld reserveren

SP is een groot voorstander van het oormerken van geld, dat vanuit de Rijksoverheid naar de gemeenten wordt overgemaakt. Met andere woorden: geld dat voor een bepaald doel bestemd is, moet daar ook aan besteed worden. En als er aan overgehouden wordt, moet dat gereserveerd worden voor datzelfde doel. Dit gebeurt echter in de praktijk niet. In 2012 hielden de Achterhoekse gemeenten € 2.980.000 euro over van het budget, dat bestemd was voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), waaronder de thuiszorg valt. En dit gigantische bedrag voor minder zorg is een totaal van 5 gemeentes. Dit overschot werd in alle gemeenten opgenomen in de post Algemene Reserves. En kan dus voor ieder doel besteed worden. Als een gemeente dat geld wil besteden aan bijvoorbeeld de subsidiëring van een noodlijdend prestigieus cultuurproject, is de zorg dat geld kwijt.

Deze week wordt in alle gemeenten in de Achterhoek beslist, of TSN in 2013 de medewerksters van Sensire gaat overnemen. Tegen het in 2013 geldende salaris. Met hetzelfde budget als in 2013. Dus zonder extra kosten. De gemeente Doetinchem is de eerste gemeente, die besloten heeft, dit ook daadwerkelijk te doen. De Achterhoekse fracties van de PvdA hebben in een opinie artikel vooralsnog aangegeven, dat ook zij het voorstel van Borstlap gaan steunen. De SP is hier uiteraard voor, maar is nog niet in alle gemeenten in de raad vertegenwoordigd. De uiteindelijke beslissing over 800 banen ligt dus bij de overige politieke partijen. Gaan ze verloren? Moeten de medewerksters voor netto 7 euro of minder per uur gaan werken, of kunnen zij, zoals Hans Borstlap voorstelt, voor het nu geldende salaris en de nu geldende arbeidsvoorwaarden, overgenomen worden door TSN. Het lot ligt in handen van de politiek van VVD, D66, PvdA, CU, SGP en de lokale partijen in de Achterhoekse gemeenten. Bezuinigen op de zorg is en blijft een politieke keuze…..en de politiek heeft gekozen…..

De vaste zorgmedewerkers worden, met behoud van al hun rechten, overgenomen door de nieuwe zorgaanbieders TSN en Zorgkompas. De arbeidsvoorwaarden en contracten voor deze medewerkers zijn hiermee gegarandeerd en de cliënten kunnen hun vaste thuiszorgmedewerker behouden. Tevens is een afspraak gemaakt dat de Achterhoekse gemeenten niet verder zullen inzetten op een alfaconstructie!
Keuzes maken

Voor 2014 is er dan een oplossing gevonden. In 2015 komen er wel substantiële bezuinigingen. In eerder genoemde opinie stuk van de PvdA werd dat ook aangehaald. Er werd vermeld dat “er minder geld dus minder werk is” in 2015. Dit is echter een grote misvatting. Als de plannen van VVD en PvdA uit Den Haag doorgaan is er zeker minder geld in 2015. Maar minder werk niet. Als we de zorg beter en efficiënter organiseren is er wellicht minder geld nodig. Maar dat is heel wat anders dan te zeggen dat er minder werk is omdat er minder geld beschikbaar is. Het gaat om keuzes maken. Landelijk en ook lokaal. Bezuinigen op de zorg is en blijft een politieke keuze. De SP kiest voor mensen, kwetsbare mensen die de hulp en zorg nodig hebben en voor de hardwerkende mensen die deze zorg met hart en ziel leveren.

U bent hier