h

Sensire TSN; Het ware verhaal

3 november 2013

Sensire TSN; Het ware verhaal

Er zijn momenteel behoorlijk positieve ontwikkelingen bij de thuiszorgers van Sensire. Het thuiszorgbedrijf TSN Thuiszorg wil de ontslagen medewerksters van Sensire tegen de zelfde salarissen als bij Sensire overnemen. De gemeente Doetinchem heeft hierop al positief gereageerd. De overige gemeenten moeten hier nog een beslissing over nemen.

Gisterochtend stond in de Gelderlander, dat deze overname de gemeenten in de Achterhoek acht ton zou gaan kosten. Dit is een behoorlijke verdraaiïng van de werkelijkheid.

In het begin van 2013 was er inderdaad nog sprake van dat het budget, dat vanuit het Rijk in 2014 richting gemeenten gaat, fors teruggeschroefd zou worden. Deze bezuinigingsmaatregel is, in ieder geval voor 2014, dankzij vele demonstraties, van de baan. De gemeenten krijgen voor het jaar 2014 exact hetzelfde budget voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), waaronder de thuiszorg valt, als in 2013 het geval was. De gemeenten hadden hun begroting echter al gebaseerd op de bezuinigingsmaatregel, waarmee ze ongeveer 800.000 euro minder budget van het Rijk zouden krijgen. Door de thuishulpen onder te brengen in een alfaconstructie, waarbij zij niet meer in loondienst, maar als "zelfstandig ondernemer" zouden gaan werken, zou deze bezuinigingsmaatregel afgedekt worden. Nu is er van bezuinigen voor 2014 echter geen sprake meer en zouden de medewerksters dus gewoon onder de oude voorwaarden aan het werk kunnen bij TSN.

De Gelderlander doet het nu voorkomen, alsof dit de gemeenten 8 ton EXTRA KOSTEN oplevert. Dit is dus pertinent onwaar. Het levert de gemeenten niet de acht ton op, die het terugdraaien van de bezuinigingen, de gemeenten op zou kunnen leveren. De SP is er groot voorstander van, dat de thuishulpen onder de oude voorwaarden overgenomen worden door TSN (of andere bedrijven). De PvdA-fracties in de overige gemeenten zeggen vooralsnog dit standpunt met ons te delen. Het hangt nu dus van de overige partijen af, of 800 Achterhoekse vaste banen in de zorg behouden kunnen blijven.

U bent hier