h

Brief aan de gemeenteraad en wethouders

1 november 2013

Brief aan de gemeenteraad en wethouders

Gisterend werd, voorafgaand aan de raadsvergadering de volgende brief overhandigd naar aanleiding van de persconferentie vanmiddag in Ruurlo:

Donderdag 31 oktober 2013, heeft de heer H. Borstlap, de waarnemer voor de aanbesteding van thuiszorg in de Achterhoek, een persconferentie gehouden waarbij hij tekst en uitleg gaf over de gang van zaken m.b.t. de thuiszorgmedewerkers.

Hij schetste twee scenario’s  die als uitgangspunt kunnen dienen voor de aanbesteding.

Het eerste scenario betreft de volledige overname van de 800 vaste medewerkers van Sensire door TSN, met behoud van hun arbeidsvoorwaarden en rechtspositie.

Cruciaal in deze constructie is dat deze aanbieding wat duurder uitpakt dan in de huidige aanbesteding.

TSN gaat uit van het aanbestedingsbedrag zoals die op dit moment geldt.

In deze constructie zijn de 7 gemeenten ieder enkele tienduizenden euro’s duurder uit, maar t.o.v. 2013 verandert er dus niks.

Met deze constructie is de werkgelegenheid gegarandeerd voor 2014 en is er rust.

Hierdoor ontstaat er voldoende tijd om naar de komende bezuinigingen in 2015 toe te werken.

Een fraaie bijkomstigheid bij deze constructie is dat, wanneer er toch nog ontslagen moeten vallen in 2015, de Sensire medewerkers automatisch terug kunnen vallen op de afspraken die met Sensire in het sociaal akkoord zijn gemaakt.

Het tweede scenario, dat in werking treedt wanneer het eerste scenario niet geaccepteerd wordt, zal leiden tot langdurige civiele procedures, waarbij uiteindelijk alleen maar verliezers over zullen blijven.

In deze procedure krijgen de 7 gemeenten de verplichting om de medewerkers van Sensire in contact te brengen met de overige organisaties die door de aanbesteding gekozen zijn.

Deze organisaties, hebben formeel geen verplichtingen om deze mensen te plaatsen.

De waarnemer gaat er van uit dat de zeven gemeenten, redelijkerwijs, voor het eerste scenario zullen kiezen, omdat het tweede scenario naar een weg leidt waarbij de ontwikkeling ongewis is met alle gevolgen van dien.

Via de FNV - ABVA Kabo hebben we begrepen dat de wethouder van Berkelland, dhr. Scharenborg, van zins is om toch voor het tweede scenario te kiezen.

Wij beschouwen dat als een onbegrijpelijke keuze, omdat, door het constructieve werk van Dhr. Borstlap, een redelijke oplossing voor handen ligt.

Wij verzoeken met klem om bij uzelf te rade te gaan of u deze handreiking van Dhr. Borstlap naast u neer wenst te leggen.

Het geld is er, het werk is er en nu moeten de verantwoordelijken hun gezonde verstand en hun goede wil tonen!

Het gaat hier niet meer om een politieke keuze, maar een keuze voor welzijn en werkgelegenheid!

U bent hier