h
21 juni 2012

SP aanwezig in Winterswijk

SP standDe SP stand staat de komende weken weer in het dorp. SP leden gaan de buurt in met de SP ZO krant. Verder staan we klaar om in gesprek te gaan met voorbijgangers. We hopen op goed weer, op een grote belangstelling en vele levendige discussies.

Lees verder
18 juni 2012

SP On The Road tour 2012

SP On The Road
Zaterdagmorgen 9 juni ging om 10.00 uur de SP on the rood tour van start. Allereerst naar zorgboerderij D'n Olden Goarden waar een jong ondernemers-echtpaar het bedrijf van hun ouders voortzetten; vol passie en toewijding. SP On The Road ZorgboerderijDe gebruikers krijgen hier een geweldige dagbesteding midden in de natuur en tussen de dieren. Fijn dat deze zorgboerderij er is en mag blijven waarbij de rol van de WMO erg belangrijk blijft.

Lees verder
8 juni 2012

SP On The Road tour 2012

Zaterdag 9 juni gaat de SP on the ROAD (ROOD) tour van start. Meerdere SP-ers starten om 10:00 uur bij het oude gemeentehuis en beginnen hun tour richting zorgboerderij D'n Olden Goarden. Daar zullen ze om ongeveer 10:30 uur praten met de eigenaren van de zorgboerderij. Vervolgens wordt de tour voortgezet richting paardenhouderij Reuselinkhof in de Brinkheurne waar ze om ongeveer 12:00 uur hopen aan te komen. Dit bedrijf heeft heel veel sores gehad met een bestemmingsplanwijziging en nu gaan we kijken hoe het er voor staat. Na het broodje gaan we verder richting Ratum, waar we in gebouw Emma enkele actievoerders tegen de uitbreiding van vliegveld Wenningfeld zullen spreken. Aankomsttijd ongeveer 14.00 uur. Vervolgens wordt de tour voortgezet richting de winkel Knutsel-Maatje in de Meddosestraat die spontaan reageerde op onze tour en met wie we graag in gesprek willen.

Lees verder
1 juni 2012

Kadernota is een Shakespeariaanse tragedie

  • When shall we three meet again, in Thunder, Lightning, or in Rain?
    When the hurlyburly's done, When the battle's lost and won.

That will be ere the set of sun.

Lees verder
8 april 2012

Actie kruispunt Bataafseweg - Kloetenseweg - Steengroeveweg

Actie op kruispunt Afgelopen zaterdag 7 april hebben wij samen met de buurtbewoners actie gevoerd op het kruispunt Bataafseweg - Kloetenseweg - Steengroeveweg. Dit op uitnodiging van onze fractie en buurt- en belangenvereniging uit Vosseveld - Ratum.

Lees verder
1 april 2012

SP Winterswijk en Ratums-Vossevelds Belang voeren actie voor veilige kruising Bataafseweg-steengroeveweg

Zaterdag 7 april a.s. houden SP Winterswijk en Ratums-Vossevelds Belang een actie op de kruising Bataafseweg – Steengroeveweg om aandacht te vragen voor de onveilige situatie op de kruising.

Lees verder
1 april 2012

College gaat feestvieren op VNG congres. Motie SP weggestemd

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om deel te gaan nemen aan het congres van de Vereniging Nederlandse Gemeentes in Den Haag. Het feestje vanwege het 100 jarig bestaan van de VNG gaat €852 per persoon kosten. Volgens de SP fractie te veel geld voor het programma wat geboden wordt.

Lees verder
1 april 2012

SP actie succes bij oversteek Dingstraat en Zonnebrink

De acties van SP Winterswijk om de oversteekplaats aan de Dingstraat veiliger en beter verlicht te krijgen en om een nieuwe oversteekplaats aan de Zonnebrink aangelegd te krijgen zijn een succes geworden.

Lees verder
11 maart 2012

Meldpunt WMO

Al in haar collegeprogramma over 2010-2014 heeft het Winterswijkse College van B&W aangekondigd op de uitgaven aan de Wmo te zullen bezuinigen. Het college zag zich hiertoe genoodzaakt, nadat door het Rijk stevig is gekort op de budgetten uit het Gemeentefonds.
De SP vindt dat bezuinigingen op het Gemeentefonds niet moeten worden afgewenteld op de groeiende groep mensen die zonder hulpmiddelen niet goed kunnen functioneren en daardoor zijn aangewezen op ondersteuning vanuit de Wmo.

Lees verder
10 maart 2012

Helpers bedankt!!!

Zoals u heeft kunnen lezen, is de actie voor het behoud van het SKB een succes. Hier hebben we echter veel hulp bij gehad. Alle mensen die de afgelopen weken in de kou en nattigheid geholpen hebben bij het ophalen van de handtekeningen en bij de poortacties bij het SKB van harte bedankt. Het is goed te weten dat er ook in Winterswijk zoveel mensen zijn die bereid zijn in de bres te springen voor wat zij belangrijk vinden.

Lees verder

Pagina's