h
19 oktober 2013

Actiedag Thuiszorg in Varsseveld

Sfeerimpressie van de actie in Varsseveld voor de thuiszorgmedewerkers van Sensire en hun cliënten.

Lees verder
18 oktober 2013

Gezellige tijden?

Nu heel Nederland zich druk maakt over wel of niet zwarte pieten bij de intocht van bijvoorbeeld een groene Sinterklaas, maken heel veel gezinnen zich druk over de “gezellige” maand die er weer aan staat te komen. Een maand, die altijd iets meer geld kost dan dat er eigenlijk is. Sinterklaas, Kerst en niet te vergeten als klapstuk Oud&Nieuw. De meeste gehoorde zin is toch wel: “je gunt je kinderen zo graag nog wat extra’s”. Maar dat extraatje is er echt niet meer bij. Het water staat bij sommigen al aan de lippen. Daarnaast moeten we constateren dat er wachtlijst ontstaat bij de voedselbank. Het zou zo fijn zijn als die voedselbanken helemaal niet nodig zouden zijn. Dat iedereen genoeg inkomsten zou hebben om de dagelijkse boodschappen te doen en natuurlijk genoeg geld over voor die extraatjes in de december.

Lees verder
15 oktober 2013

Sensire

De gepubliceerde artikelen in de Volkskrant en in Follow the Money maken duidelijk wat voor vieze spelletjes er gespeeld zijn hier in de Achterhoek over de ruggen van thuiszorgmedewerkers en hun clienten.

Lees verder
9 oktober 2013

Van dik hout zaagt men planken

Nog voor men in de gemeenteraad in stemming was gegaan over het versoepelen van het bomen kap beleid, ging het al mis op de nieuwbouw van “de Rikker fase vijf”. Bewoners aan de Vredenseweg hadden met de gemeente een afspraak gemaakt. Er zouden bomen worden gekapt, uitgezonderd twee eiken. Die konden blijven staan. Maar in hun dolle enthousiasme bleven de bouw uitvoerder met zijn houthakkers net zo lang doorgaan tot die twee ook waren geveld. Buurt bewoners hadden al gewaarschuwd dat ze moesten stoppen. Na dat de uitvoerder met de des betreffende gemeente ambtenaar had gebeld, ging het kappen weer vrolijk verder, want de bomen hadden bliksem schade.

Lees verder
3 oktober 2013

Meldpunt Thuiszorg

SP Winterswijk start een meldpunt voor thuiszorgmedewerkers en WMO-cliënten. Aanleiding is het ontslag van honderden thuiszorgmedewerkers in de Achterhoek als gevolg van de kabinetsplannen om de thuiszorg in 2015 af te schaffen.

Lees verder
27 september 2013

Tarieven huishoudelijke hulp

In de raadsvergadering van bijna 2 weken terug heeft de Spfractie ingestemd met het vaststellen van de tarieven voor huishoudelijke hulp. Deze tarieven zijn vastgesteld volgens de nu geldende CAO voor verzorgenden (VVT). Maar, welke kwaliteitseisen stellen wij? Wat vinden wij belangrijk? Wanneer de raad slechts de tarieven vaststelt, zegt dat nog niet alles over de kwaliteit van de thuiszorg en de lokale invulling. Willen wij bijvoorbeeld als raad onze voorkeur uitspreken voor zoveel mogelijk één thuiszorgmedewerker per cliënt, of voor een passende beloning van de bestuurders van instellingen? Willen we wel of niet met alphahulp-constructies werken?
Lees verder
17 september 2013

Kieslijst SP Winterswijk

Tijdens een druk bezochte ledenvergadering van de SP Winterswijk is er unaniem gekozen voor Jeroen Rensen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart. Ellen de Leeuw, nu fractievoorzitter, is op eigen verzoek een paar plaatsen lager geplaatst, omdat andere “neven”activiteiten binnen de partij meer tijd vragen en je als lijsttrekker er wel voor de volle 100% voor moet gaan.

Lees verder
10 september 2013

Tijd voor de ommezwaai!

Tientallen organisaties hebben onder het kopje ‘Stop de bezuinigingen’ het initiatief genomen om op 21 september om 13 uur samen te komen op het Beursplein in Amsterdam. Daarmee willen zij laten zien dat het anders kan en anders moet. Dat is heel waardevol. Hoop, verandering en optimisme is wat we nodig hebben om een einde te maken aan het cynisme. Ondertussen lijkt het Kabinet aan een wanhoopsoffensief begonnen. Het draagvlak voor deze coalitie van PvdA en VVD verdampt als sneeuw voor de zon. En het goede nieuws is: het alternatief krijgt van onderop vorm. Overal in het land komen mensen in beweging. Ze zijn klaar met het negativisme, de platte bezuinigingen en met dit kabinet dat drukker is met zichzelf dan met Nederland.

Lees verder
17 juni 2013

De “gratis” service die Wifi heet..

Het lijkt zo nobel, de winkeliersvereniging die gratis wifi aan wil bieden vanwege de service en volgens Henk Jan Tannemaat, fractievoorzitter van Winterswijks Belang en ondernemer “we moeten de sterke positie als aantrekkelijke winkelplaats en regionale trekker vasthouden” (Gelderlander 30 mei)

Lees verder

Pagina's