h

SP eciaal gras

10 april 2013

SP eciaal gras

Politiek is emotie, dat bleek ook weer in de raadsvergadering van maart. Een bestemmingsplan recreatiewoningen was aanleiding tot een verhitte discussie waarbij duidelijk werd waar een aantal raadsleden zich mee bezig houdt en daar bedoelt de SP niet het democratisch proces mee. De SP en de VVD waren zeer kritisch ten opzichte van de plannen. Dit was echter tegen het zere been van een aantal partijen. Steekt je hoofd te ver boven het maaiveld uit dan dient deze door hen vakkundig kort gemaaid te worden. Voor de SP is echter duidelijk, wanneer overheidsbeleid leidt tot het in de knel komen van een groep mensen schieten wij als overheid ons doel voorbij. Menswaardige oplossingen daar staat de SP voor, of dit nu handhavingsbeleid of een bestemmingsplan is.

Er moet door de gemeente gekeken worden naar meer maatwerk. Er is sprake van een aantal schrijnende gevallen, waar aandacht voor moet zijn. Goed dat er ook Winterswijkse inwoners zijn die de weg naar de fracties en de raadzaal weten te vinden om hun stem te laten horen.

De SP vroeg ook aandacht voor de ontwikkelingen in energieplannen van de gemeente. Doen we er goed aan ons aan te sluiten bij een Achterhoekse Groene energiemaatschappij waar we streven naar duurzame energie. Dit is namelijk niet 1 op 1 hetzelfde. De vraag blijft: hadden we de NUON niet moeten houden?

Met vriendelijke groet,

Jeroen Rensen SP Raadslid gemeente Winterswijk
Secretaris SP afdeling Winterswijk

U bent hier