h

SP-fractie 1e Termijn Kadernota 2013

2 juni 2013

SP-fractie 1e Termijn Kadernota 2013

We zitten in de ergste crisis sinds de jaren 80, alleen duurt deze crisis nu al langer dan die van toen. En we weten waar die crisis toe heeft geleid. Als gevolg van deze crisis vandaag en de keuzes die er door de opeenvolgende rechtse kabinetten in Den Haag en dit college hier in Winterswijk worden gemaakt, staan we nu weer voor miljoenen aan bezuinigingen en volgens deze kadernota komt daar voorlopig ook geen einde aan.

Hetzelfde beleid dat ons deze crisis bezorgde, en gezien de laatste CPB-cijfers, de crisis eerder versterkt dan bestrijd. Meer bezuinigingen betekenen minder bestedingen, een kleinere overheid betekent een minder stabiele vraag van de consument en daardoor meer onduidelijkheid. Het lijkt wel of de crisis wordt misbruikt voor een ‘shock doctrine’ om er allerlei liberale plannen door heen te drukken.

Wat dat betreft is het ook het uitgangspunt van deze kadernota niet neutraal. De beschreven macro-economische ontwikkelingen zijn gebaseerd op het kabinetsbeleid en voorspellingen van het CPB. Een regering en een bureau dat er in haar voorspellingen keer op keer naast zit.

In de kadernota stelt het college zich eigenlijk de vraag die de SP al zo vaak aan het college heeft gesteld: “waar houdt dit op en tot waar is dit acceptabel?”. De eerste stap tot inzicht en herstel is natuurlijk altijd erkenning. Maar de vraag stellen en hem niet beantwoorden, nog steeds niet durven zeggen ‘tot hier en niet verder’, is te makkelijk. Daarom onze vraag aan het college: tot wanneer is dit acceptabel? Wanneer gaat u in VNG-verband zeggen dat het zo niet langer kan? Dat bij de overgehevelde taken ook voldoende budget hoort? Dat er een declaratiesysteem moet blijven, zodat de gemeenten hun taken fatsoenlijk kunnen uitvoeren? Dat de regering in Den Haag verantwoordelijk blijft voor het welzijn van alle burgers, niet alleen die met een dikke portemonnee? Dan vindt u de SP aan uw zijde! Maar niet als u alleen maar om meer beleidsvrijheid vraagt.

Den Haag draagt steeds meer verantwoordelijkheden over zonder de bijbehorende budgetten. Zijn er meer bijstandsgerechtigden, meer aanvragen voor jeugdzorg, wordt er meer beroep gedaan op de Wmo: dan is dat allemaal risico voor de gemeente. Den Haag besteed de risico’s uit, zoals Sensire aan de nieuwe zzp-ers en Albert Heijn naar zijn uitzendkrachten.

Ondanks de draconische bezuinigingen uit Den Haag, blijft dit college ernaar streven bezuinigingen op te vangen binnen de programma’s. De SP is van mening dat ontschotting tussen de programma’s soms nodig is om de solidariteit op het sociale vlak te kunnen handhaven. Dat is immers één van de weinige manieren waarop een gemeente nog het verschil kan maken.

Tegelijkertijd moet de SP fractie constateren dat de hele invoering van al deze Haagse plannen nog op geen enkele manier in deze kadernota te zien zijn. Waar zijn deze ideeën van dit college?

Maar niettemin gaat het college gewoon door op dezelfde weg, nu met haar nieuwe speeltje van de ‘hervormingsagenda Achterhoek 2020’. Intergemeentelijke samenwerking lijkt wel een toverwoord.
Te weinig ambtenaren om de taken zoals we die als raad gesteld hebben in de kerntakendiscussie uit te voeren. Gaan we toch gewoon taken samen doen met buurgemeentes. Ook hier de vraag waar eindigt dit? Fusie van gemeentes? Al zijn de buurgemeentes het daar niet mee eens en kosten die gemeenschappelijk regelingen veel meer als de kosten voor Winterswijk zouden hoeven zijn.

Te weinig ambtenaren om de dienstverlening in stand te houden? Het college stelt dat het terugbrengen van de dienstverlening zal leiden tot betere dienstverlening??? Waar eindigt dit?

Met minder naar meer loopt nu keihard tegen zijn grenzen aan. Duidelijk wordt steeds meer dat het minder toch wel erg karig wordt. Minder is niet altijd beter.

Verder valt het de SP op dat het zwaartepunt van de bezuinigingen in 2015 en 2016 ligt. Niet toevallig ná de verkiezingen. Lekker veilig zodat ze pas zichtbaar worden na de verkiezingscampagne en dat een nieuw college er mee zit opgescheept. En bedankt!

Maar, ondanks onze zware kritiek, wil de SP toch één compliment uitdelen. We zijn blij dat het college gelukkig wel oog blijft houden voor het sociale domein. Hoe ziet het college dit voor zich de komende jaren met steeds kleinere budgetten en met de aanhoudende crisis steeds groeiende groep gebruikers van onze voorzieningen voor alle mensen menswaardig te houden.

Waar we winst kunnen behalen naar ons idee is het kritisch kijken naar projecten die nu stil staan. Woningbouw aanpassen aan prijs behoeften, kijken naar toekomstige behoeftes aan bijvoorbeeld aangepaste woningen en heel kritisch gaan kijken naar ICT bestedingen. Ook zonder hard te bezuinigen op mensen is het naar ons idee mogelijk om budgettair winst te behalen. Niet alleen bezuinigen, maar ook investeren, in bouw van betaalbare woningen, een goede zorg en de leefbaarheid van Winterswijk. Zo voorkomen we krimp, overbelasting van de sociale voorzieningen en kunnen we een groot deel van de destructieve bezuinigingen omzetten in het positief opbouwen van een gezonde gemeenschap.

Kijken we niet uit dan zeggen we binnenkort:

DOAR LIGT DE MÜZE VEUR DE SPINDE

U bent hier