h

WMO actie

24 februari 2013

WMO actie

In de gemeente Winterswijk en andere gemeentes in de achterhoek zijn de colleges van B&W op dit moment bezig na te denken over de aanbesteding huishoudelijke hulp via de WMO. In WMO land gebeurt er heel veel op dit moment. Een belangrijk punt hierbij is dat het vooral steeds minder mag kosten. Nu is het werk vanuit de WMO mensenwerk. Het schoonmaken van woningen, het begeleiden en helpen van mensen bij het weer maatschappelijk actief bezig kunnen zijn en het gewoon verzorgen van mensen. Mensenwerk is echter duur voor de gemeentes en daarom een dankbaar onderdeel van de huidige bezuinigingen.

Er wordt dus bezuinigd op deze werkers in de zorg en wel op een slinkse wijze. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van Alfahulp. Vrouwen die zelfstandig, zonder organisatie (want dat is duurder) voor een schijntje te werk worden gesteld bij de cliënten. Hierbij dragen ze geen premies af, zijn ze niet verzekerd voor ziekt en bouwen ze geen pensioen op en dat voor netto zo’n €4,- per uur.

Hier zijn wij als SP natuurlijk op tegen. Cliënten in de WMO moeten goede zorg krijgen en de werkers in de zorg moeten een fatsoenlijk contract hebben met normale arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden.

Op dit moment zijn we een actie aan het voorbereiden die gaat lopen in de gehele achterhoek. Kent u mensen die gebruik maken van H1 hulp via de WMO of kent u mensen die dit werk doen, laat ze zich dan melden bij SP Winterswijk. Dit kan telefonisch of via het meldpunt WMO op de site.

Op dinsdag 5 maart a.s. om 19:30 houden wij een speciale avond voor cliënten en werknemers in de thuiszorg.

Locatie speeltuin de Vrees.

Op deze avond kunt u uw zorgen met ons delen en vertellen wij onze ideeën en plannen voor de komende tijd.

U bent hier