h
9 mei 2010

SP-actie tijdens wooninfodag

Zaterdagmorgen heeft de SP actie gevoerd bij de ingang van de Wooninfodag, georganiseerd door gemeente en lokale aannemers. Veel positieve reacties ontvingen we van bezoekers en deelnemers aan deze Wooninfodag. Aanleiding voor deze flyeractie is dat De Woonplaats qua sociaal wonen nog steeds een onverantwoord beleid voert. De SP-enquete 'Sociaal wonen in Winterswijk?' heeft dit eind november 2009 al aangetoond. Huurders gaven hun mening over o.a. het sociale woonaanbod in Winterswijk, de constante verkoop van huurwoningen, het lotingsysteem Woonvinder, de selectieve inkomenstoets en het ontbreken van renovatieplannen in sociale huurwijken.

Lees verder
1 mei 2010

De Sociaalste ondernemer 2010 van Winterswijk

De Sociaalste ondernemer van 2010 in Winterswijk is bekend; het is Jamal Coskun van cafetaria Quick Snack aan de Vredenseweg. Blijkbaar is onze ondernemer erg geliefd bij voetballers, want ongeveer 2 voetbalteams hebben op hem gestemd.

Lees verder
30 april 2010

SP-motie over Hameland unaniem aangenomen

Tijdens de eerste inhoudelijke raadsvergadering heeft de SP-fractie een motie ingediend over Hameland. Niet over de benodigde financiën maar over sociale verhoudingen binnen Hameland.
Al jaren is er sprake van onrust binnen Hameland, die veroorzaakt wordt door gebrek aan communicatie en gebrek aan begrip bij de leiding.
Bij WSW-ers heeft dit geleid tot spanningen omdat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de specifieke eigenschappen van deze groep harde werkers(sters).
De aandacht die Hameland de laatste jaren heeft gekregen van de SP-Aalten en ook van 2e Kamerlid Paul Lempens hebben dit duidelijk naar voren gebracht. Voor ons reden om de raad om een uitspraak te vragen. Uiteindelijk werd de motie unaniem ondersteund, hetgeen voor de Hamelandmedewerkers een steun in de rug kan zijn.
Echter; de leiding van Hameland zal deze motie ter harte moeten nemen wil er voor de WSW-ers iets ten goede veranderen.

Lees verder
30 april 2010

2 komma nog iets miljoen euro...

Het is ongelogen, het is echt waar. De raad van de gemeente Winterswijk heeft vanavond in een paar uur iets meer dan 2 miljoen euro uitgegeven. En dat is dan zonder de noodzakelijke uitgave voor het hele Hameland-gebeuren. Daar sta je dan met je goede gedrag als SP-raadslid.

Lees verder
24 april 2010

4 mei herdenking voor het eerst met zitplaatsen

Na vragen van SP-raadslid Ellen de Leeuw tijdens de commissievergadering 'Samenleving' heeft het college besloten om bij de 4 mei herdenking te zorgen voor 50 zitplaatsen.
Deze zijn speciaal voor onze oudere inwoners die jaarlijks aanwezig zijn bij de dodenherdenking.
De SP heeft in het verleden verzoeken hiervoor ontvangen en daarom heeft Ellen dit onderwerp aangekaart.
Gelukkig voor de oudere deelnemers aan de dodenherdenking is er nu dus de gelegenheid om zittend de ceremonie bij te wonen. Deze ceremonie duurt ongeveer een uur en dit is voor veel oudere inwoners te lang om te blijven staan.

Lees verder
12 april 2010

SP Stand op de Markt in het teken van de Jeugd.

De SP in Winterswijk vindt dat er te weinig voor de jeugd gedaan wordt. Daarom is er vrijdag een enquête gehouden onder de jeugd om te zien waar er vooral behoefte aan is in Winterswijk.

Lees verder
12 april 2010

Het Kan ...ook in Winterswijk!

De verkiezingscampagne voor de 2e kamer verkiezingen van juni is in Winterswijk van start gegaan met het plakken van de eerste verkiezingsposters.
Campagne posters plakken
Het Kan allemaal veel socialer en menselijker in Nederland. Daarom kunt u 9 juni gaan stemmen. En u heeft ook nog wat te kiezen. Wordt het afbraak van onze sociale zorg of wordt het verhogen van de belasting voor de mensen die meer dan 150.000 Euro verdienen? Wordt het verhogen van de AOW leeftijd naar 67 of Hypotheekrente-aftrek verminderen voor huizen boven 350.000 Euro?

Lees verder
8 april 2010

SP weer op zoek naar de sociaalste ondernemer van Winterswijk

SP Winterswijk is voor de vierde keer in successie op zoek naar de sociaalste ondernemer van Winterswijk.
Na rijwielhandel ten Pas, hobbyhuis Heinen en delicatessenzaak Fazil Sahin kunnen alle inwoners weer aangeven wie zij de sociaalste ondernemer van 2010 vinden. Natuurlijk kunnen ook Winterswijkse bedrijven worden genomineerd, het gaat dus niet alleen om de detailhandel.

Lees verder
30 maart 2010

SP-fractie stelt grenzen

De SP-fractie heeft besloten een brief aan het presidium (overleg van fractievoorzitters, griffier en burgemeester) te sturen over de organisatie van vergaderingen op locatie.
Eenmaal per maand wordt er, onder het genot van eten en drinken, vergaderd op locatie in een horecagelegen­heid. Wij vinden als volksvertegenwoordiger dat dit overbodig is en wij betwijfelen het nut en de noodzaak hiervan.
Daarom heeft de fractie besloten dit niet wenselijk te vinden; mede uit principiële overwegingen.

Lees verder
26 maart 2010

De 1e keer...

Onze eerste raadsvergadering is achter de rug. Het stelde weinig voor! Dat klinkt heel oneerbiedig, maar dat was gewoon zo. Er werden een paar onderwerpen behandeld die al akkoordstukken waren. Akkoordstukken zijn onderwerpen waar geen of nauwelijks opmerkingen over zijn. Bijvoorbeeld over de begroting van de Stichting Openbaar Onderwijs.

Lees verder

Pagina's