h
6 oktober 2010

Provinciale Statenverkiezingen 2 maart 2011

2 Maart 2011 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Indirect wordt er dan ook voor de Eerste Kamer gestemd. Dit kunnen wel eens de belangrijkste verkiezingen zijn om een rechts Kabinet sociaal te houden.
Als VVD, CDA en PVV geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer, zal het voor hun moeilijk worden om hun harde bezuinigingsbeleid in de zorg, de huur en integratie te handhaven. Het is dus zaak voor de Socialistische Partij om zo veel mogelijk stemmen te krijgen op 2 maart.

Lees verder
5 oktober 2010

Overleg SP en huurdersvereniging de Woonplaats

Afgelopen week heeft een delegatie van de SP een gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van de Huurdersvereniging Winterswijk.
Dit informatieve gesprek was op initiatief van de SP, waarbij de uitkomsten van onze huurderenquête onderwerp van gesprek waren.
Gesproken werd o.m. over onderhoud/isolatie, aanbod aan sociale huurwoningen in Winterswijk, het toewijzingssysteem Woonvinder, de verkoop van bestaande huurwoningen en de gehanteerde inkomenstoets.
Bovendien werd besproken wat we voor elkaar kunnen betekenen om de belangen van de sociale huurders in Winterswijk beter naar voren te brengen. Van beide kanten werd geconcludeerd dat het een waardevol gesprek was waarbij bleek dat de meningen van de huurders, voortkomend uit de enquête, werden gedeeld en onderschreven.

Lees verder
2 oktober 2010

Ludieke Actie voor behoud toilet bij station Winterswijk

Vrijdag heeft de SP Winterswijk, samen met het SP-statenlid Alex Mink, een ludieke actie gehouden bij het station in Winterswijk. Vanaf 1 oktober is de stationsrestauratie gesloten. Hierdoor kunnen reizigers geen gebruik meer maken van het toilet op het station. De SP heeft symbolisch een toilet geplaatst en handtekeningen verzameld voor behoud van de toilet mogelijkheden op het station. De respons was groot. Ook veel Syntus- en Prorail medewerkers hebben de actie ondersteund door de lijst te ondertekenen.

Lees verder
26 september 2010

Opening speeltuintje Pashegge

Speelplaats Pashegge Eind 2008 heeft de familie Doppen met hulp van de SP en een handtekeningenlijst van de buurt een burgercheque aangevraagd voor een speeltuintje op de Pashegge. Na een lange weg van bijna twee jaar is het dan zover. Er kan weer gespeeld worden!

Lees verder
3 september 2010

Zomer? Wat is dat?

Afgelopen weken hebben we in Nederland zoveel regen gehad dat het sproeiverbod in juli jl. allang weer vergeten is. Dat was voor ons zomerreces. Iedereen heeft, hopelijk, genoten van zijn/haar vakantie. Met dat ik dit tik, denk ik, dat is ook niet helemaal waar. Er zullen mensen in Winterswijk zijn die de vakantieperiode niet zo leuk begonnen zijn. Dan denk ik alleen maar aan de mensen die werkzaam zijn bij de Winterswijkse vestiging van TNT. Ontslagen gaan er vallen, hoorden we voor de zomer. Vlakbij de TNT-vestiging heeft een bedrijf gespecialiseerd in grond/sloop/en milieuwerken ontslag aangevraagd voor 7 werknemers. En of dat nog niet genoeg was. Toen ik terugkwam van een heerlijke vakantie las ik in de krant dat er aan de overkant bij de TNT 70 man weg moeten. Het zal toch niet besmettelijk zijn op dit stukje Schaapskamp/Beatrixpark. Al die ontslagen in deze onzekere tijd.

Lees verder
11 juli 2010

Trias: inbreng raadsvergadering 8 juli 2010

Omdat er dit keer geen terugblik komt op de laatste raadsvergadering in de Weekkrant, wil ik u onze inhoudelijke inbreng over het agendapunt Trias niet onthouden.
De SP was de enige fractie die inhoudelijk inging op het collegevoorstel om voor Trias bovenop een krediet van €250.000 nog eens €135.000 extra ter beschikking te stellen voor de aankoop grond + aanleg kunstgrasveld.
Uiteindelijk hebben we voor het collegevoorstel gestemd maar dan wel met de inhoudelijke kanttekeningen die blijken uit onze inbreng.
De SP-fractie wenst alle lezers een prettige vakantie en na de vakantie zullen we verder gaan op de ingeslagen weg.

Lees verder
4 juli 2010

Klein maar dapper

Sinds het aantreden van de SP-fractie in de Raad ageren wij tegen het vergaderen van het presidium op locatie.
Het presidium is een overleg tussen fractievoorzitters, burgemeester en griffier waarbij soms gasten worden uitgenodigd. Deze maandelijkse vergadering is vier jaar geleden ontstaan. De SP heeft vanaf het begin, vanuit principiële overwegingen, bezwaar tegen het vergaderen op locatie onder het genot van een diner.
Daarom heeft de SP-fractie ook enkele keren niet deelgenomen aan dit overleg.
Verschillende varianten werden door deze en gene bedacht maar als de SP uit principe bezwaren heeft dan komen we op deze manier niet tot een oplossing. Uiteindelijk hebben de andere fracties onze principes ingezien en wordt vanaf september vergaderd in de kamer van de burgemeester, onder het genot van soep en een broodje.
Nut en noodzaak zijn zo weer in evenwicht gebracht en daar is de fractie blij mee.

Lees verder
11 juni 2010

Verkiezingsuitslag in Winterswijk

2.132 stemmen op de SP: dat betekent 12,6% van de uitgebrachte stemmen in Winterswijk!

Lees verder
7 juni 2010

Prorail komt eindelijk over de (SPoor)brug

Na het zo bont te hebben gemaakt dat een andere uitweg niet meer mogelijk was, is Prorail akkoord gegaan met een conceptvergoedingsregeling, die is opgesteld samen met Syntus. We praten nu over mei/juni 2010.

Lees verder
30 mei 2010

SP grote schoonmaak in kader van verkiezingen

SP Winterswijk heeft vrijdag en zaterdag campagne gevoerd voor de verkiezingen van 9 juni. Vrijdag, tijdens de koopavond, stonden we in het dorp. Dankzij het vriendelijke weer was het gezellig druk. Zaterdag zijn we de buurt ingegaan en stond onze stand bij de Lidl aan de Misterweg.

Lees verder

Pagina's