h

Dat beloof ik.

6 februari 2011

Dat beloof ik.

Het beloofde een lange en voor mij toch wel spannende avond te worden. Door de SP fractie werd mij gevraagd de openvallende plek binnen de raad op te vangen voor de tijd dat Eric ter Horst afwezig is. Ik heb mijn belofte afgelegd en ga proberen Eric zo goed mogelijk te vervangen.

De begin tijd was al vervroegd naar half zeven, om de raad te informeren over de bevindingen van de werkgroep ‘kerntaken’. Na een boeiende discussie over de conceptplannen en de doelstellingen die vanuit de stuurgroep meegegeven waren, was iedereen overtuigd van het belang van de discussie en waren de uitvoerders overtuigd van de ideeën van de raad en konden weer aan het werk.

De ambtenaren hebben goed werk laten zien. Er werd een mooi bestemmingsplan buitengebied gepresenteerd, waarin een wijziging werd aangebracht om bijgebouwen te kunnen vergroten tot 150 m². hier stemde de SP graag mee in om de mogelijkheden voor bewoners van het buitengebied te vergroten. In combinatie met het omzetten van het bestemmingsplan Meester Brouwerlaan 8, biedt dit weer ruimte om initiatieven te ontplooien.

Nadat ook Yvonne Domhof was geïnstalleerd als nieuw commissielid, kon de SP fractie terug kijken op een geslaagde raadsvergadering.

Jeroen Rensen,
Raadslid(tijdelijk) SP Winterswijk

U bent hier