h
18 oktober 2011

1 VOOR DE OOSTHOEK

Het rommelt in de Oosthoek, na het bericht dat het wijkcentrum “De Oosthoek” gesloten zou gaan worden, kwamen de buurtbewoners in actie. Met een grote protestactie voor het raadhuis en zelfs in de raadzaal, maakten ze duidelijk dat “De Oosthoek” open moet blijven. Deze actie heeft geleid tot een tweetal avonden waarin de SWW bij monde van Han v.d. Laar vertelde dat de bezuinigingen vanuit de gemeente de oorzaak waren van de sluiting.

Lees verder
14 oktober 2011

1 VOOR ALLEN

Op 19 september hebben leden uit de afdeling deelgenomen aan een landelijke manifestatie. Uit onvrede over het asociale beleid van de regering Rutte organiseerden de FNV-bonden, het CNV, de CG-Raad en andere maatschappelijke organisaties daar een Nationaal Beraad.
Nationaal beraad

Lees verder
7 augustus 2011

Opnieuw actie voor WC's in Gelderse treinen

Reizigersvereniging Rover, de politieke partijen 50PLUS en SP, en actiegroep Treinen Met Toilet zijn opnieuw een actie gestart voor treintoiletten in Gelderland. Terwijl de Tweede Kamer vorig jaar per motie heeft aangegeven dat alle treinen moeten worden voorzien van een toilet, vindt de provincie Gelderland dit niet nodig. Via de website reizigersprotest.nl worden reizigers opgeroepen de actie te steunen.

Lees verder
1 juli 2011

Gedicht: Er wordt bezuinigd in Winterswijk

Er wordt bezuinigd in Winterswijk,
er vallen harde klappen als het aan de coalitie ligt.
Het Wijkwerk wordt ontrafeld, de wijkcentra gaan dicht.

Lees verder
1 juli 2011

De kerntakendiscussie in Winterswijk

De SP fractie heeft zich de afgelopen maanden in stijgende verbazing afgevraagd waar de discussie nou eigenlijk over gaat. De inzet van de gehele inspanning door de stuurgroep en vooral door de ambtenaren op de verschillende afdelingen was gericht op de vraag wat de gemeente Winterswijk nu als kerntaak ziet en wat er eventueel als gemeentelijke taak gewijzigd of gestopt kan worden.

Lees verder
23 juni 2011

Uitnodiging SP aan Winterswijkse fracties discussie over sociale kaalslag.

In het kader van de bezuinigingen, die ook Winterswijk treffen, is nu het oog gevallen op wijksteunpunt De Oosthoek. Wijkbewoners en vierenvijftig groepen maken al meer dan tien jaar gebruik van het steunpunt. Van de oorspronkelijk vier geplande steunpunten bestaat alleen deze nog. Er is in Nederland een sociale kaalslag in gang gezet die ergens moet stoppen. Gedupeerde gebruikers van het wijksteunpunt vinden, samen met de SP, dat hier een grens is bereikt. Op woensdag 29 juni organiseren wij een open discussie avond met de betrokkenen in:De Oosthoek
Olmenstraat 37
Aanvang van de avond is 20.00 uur.Vertegenwoordigers van uw partij worden bij deze ook van harte uitgenodigd.

Lees verder
21 juni 2011

Verslag: Arabische lente, sprookje of drama?

Maandag 20 juni ontving de SP werkgroep Aalten Harry van Bommel. Het SP tweede kamerlid, woordvoerder buitenland, was uitgenodigd voor een avond met als thema: 'Arabische lente, sprookje of drama'. Zo'n dertig belangstellenden waren naar party-centrum het Noorden gekomen.
Harry van Bommel

Lees verder
14 juni 2011

Arabische lente sprookje of drama?

Op de laatste dag van de lente (20 juni 2011) zal Tweede Kamerlid Harry van Bommel naar Aalten komen om aan de hand van een film te spreken over de situatie in het Midden-Oosten. De avond zal worden ingeleid door lokale columniste Ankh Gussinklo.

Lees verder
9 april 2011

Leerlingen de dupe van bezuinigingen kabinet

speciaal onderwijsSP-Kamerlid Manja Smits heeft de noodklok geluid over de rampzalige positie waar leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben, de zogenaamde zorgleerlingen, en ouders in terecht dreigen te komen. Het kabinet bezuinigt 300 miljoen op speciaal onderwijs en begeleiding in het regulier onderwijs: ‘Ouders luiden nu de noodklok. Scholen geven aan dat na de zomervakantie geen ruimte meer is voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben, maar door de bezuinigingen kunnen ze ook niet op het speciaal onderwijs terecht. Het kabinet geeft deze kinderen op.’

Lees verder

Pagina's