h
1 november 2011

BELANGENVERSTRENGELING WINTERSWIJKSE RAAD

innen de gemeenteraad van Winterswijk heeft de SP fractie de grondvesten laten schudden. Een van de meest belangrijke uitgangspunten van een raadslid is ter discussie gesteld, de integriteit. Een van de raadsleden van Winterswijk heeft zich naar ons idee schuldig gemaakt of in ieder geval de schijn op zich geladen van belangenverstrengeling.

Lees verder
31 oktober 2011

SP en Oosthoek in de buurt

Actie voor de Oosthoek
De SP was samen met enkele vertegenwoordigers van de Oosthoek in de buurt, bij buurtsuper Sahin, om raamposters huis aan huis te verspreiden voor mensen die de poster ook voor het raam hangen.

Lees verder
30 oktober 2011

Begroting 2012

De SP Fractie heeft, zoals alle andere fracties, deze week de gemeentebegroting 2012 gekregen ter voorbereiding van de raadsvergaderingen begin november. Zo op het eerste gezicht worden we daar niet vrolijk van. De plannen van dit college om hard te bezuinigen en daarbij niemand te ontzien, zullen hard aankomen in Winterswijk.
De eerste plannen beginnen al naar buiten te sijpelen, 25% extra bezuinigen op de sportverenigingen, geen nieuwe aanleg nieuwe sport accommodaties (waar laten we Archeus, Hickory en de Model vlieg vereniging?), sluiting van alle welzijnslocaties (De Oosthoek, het jongerencentrum) en zo zijn er nog wel een aantal te noemen.
Wij gaan als SP fractie de gesprekken goed volgen en onze standpunten duidelijk maken. Het concept wat er nu ligt volgens de in de kerntaken (bezuinigings) discussie, door de raad aangenomen begroting, wekt bij ons nogal wat weerstand op.Wij houden u op de hoogte!

Lees verder
18 oktober 2011

1 VOOR DE OOSTHOEK

Het rommelt in de Oosthoek, na het bericht dat het wijkcentrum “De Oosthoek” gesloten zou gaan worden, kwamen de buurtbewoners in actie. Met een grote protestactie voor het raadhuis en zelfs in de raadzaal, maakten ze duidelijk dat “De Oosthoek” open moet blijven. Deze actie heeft geleid tot een tweetal avonden waarin de SWW bij monde van Han v.d. Laar vertelde dat de bezuinigingen vanuit de gemeente de oorzaak waren van de sluiting.

Lees verder
14 oktober 2011

1 VOOR ALLEN

Op 19 september hebben leden uit de afdeling deelgenomen aan een landelijke manifestatie. Uit onvrede over het asociale beleid van de regering Rutte organiseerden de FNV-bonden, het CNV, de CG-Raad en andere maatschappelijke organisaties daar een Nationaal Beraad.
Nationaal beraad

Lees verder
7 augustus 2011

Opnieuw actie voor WC's in Gelderse treinen

Reizigersvereniging Rover, de politieke partijen 50PLUS en SP, en actiegroep Treinen Met Toilet zijn opnieuw een actie gestart voor treintoiletten in Gelderland. Terwijl de Tweede Kamer vorig jaar per motie heeft aangegeven dat alle treinen moeten worden voorzien van een toilet, vindt de provincie Gelderland dit niet nodig. Via de website reizigersprotest.nl worden reizigers opgeroepen de actie te steunen.

Lees verder
1 juli 2011

Gedicht: Er wordt bezuinigd in Winterswijk

Er wordt bezuinigd in Winterswijk,
er vallen harde klappen als het aan de coalitie ligt.
Het Wijkwerk wordt ontrafeld, de wijkcentra gaan dicht.

Lees verder
1 juli 2011

De kerntakendiscussie in Winterswijk

De SP fractie heeft zich de afgelopen maanden in stijgende verbazing afgevraagd waar de discussie nou eigenlijk over gaat. De inzet van de gehele inspanning door de stuurgroep en vooral door de ambtenaren op de verschillende afdelingen was gericht op de vraag wat de gemeente Winterswijk nu als kerntaak ziet en wat er eventueel als gemeentelijke taak gewijzigd of gestopt kan worden.

Lees verder
23 juni 2011

Uitnodiging SP aan Winterswijkse fracties discussie over sociale kaalslag.

In het kader van de bezuinigingen, die ook Winterswijk treffen, is nu het oog gevallen op wijksteunpunt De Oosthoek. Wijkbewoners en vierenvijftig groepen maken al meer dan tien jaar gebruik van het steunpunt. Van de oorspronkelijk vier geplande steunpunten bestaat alleen deze nog. Er is in Nederland een sociale kaalslag in gang gezet die ergens moet stoppen. Gedupeerde gebruikers van het wijksteunpunt vinden, samen met de SP, dat hier een grens is bereikt. Op woensdag 29 juni organiseren wij een open discussie avond met de betrokkenen in:De Oosthoek
Olmenstraat 37
Aanvang van de avond is 20.00 uur.Vertegenwoordigers van uw partij worden bij deze ook van harte uitgenodigd.

Lees verder

Pagina's