h

Meldpunt Woonproblemen Winterswijk

22 mei 2010

Meldpunt Woonproblemen Winterswijk

De SP-Winterswijk besteedt al geruime tijd aandacht aan een zo sociaal mogelijk woonklimaat in Winterswijk.
In 2009 hebben we een grote huurderenquête gehouden. Huurders gaven hun mening over o.a. het sociale woonaanbod in Winterswijk, de constante verkoop van huurwoningen, het lotingsysteem Woonvinder, de inkomenstoets en het ontbreken van renovatieplannen in sociale huurwijken.

Plakactie op flat aan Europalaan als ondersteuning meldpunt Sociaal Woningbeleid in Winterswijk

De resultaten hiervan zijn gepresenteerd aan de Woonplaats en de gemeente Winterswijk. Echter, sinds november 2009, heeft de SP niets meer vernomen van De Woonplaats over de resultaten van onze grote enquête. Dit terwijl vorig jaar werd toegezegd dat men het rapport serieus zou beoordelen en de gedane aanbevelingen ter harte zouden nemen. Bovendien werd toegezegd dat de corporatie hierop terug zou komen.

Na een half jaar wachten zonder resultaat, was voor de SP de maat vol en hebben we tijdens de Wooninfodag op 9 mei jl. een flyeractie gevoerd bij de ingang van de Wooninfodag, georganiseerd door gemeente en lokale aannemers. Veel positieve reacties ontvingen we van bezoekers en deelnemers aan deze Wooninfodag. Op deze dag hebben we aan de aanwezige Woonplaatsmedewerkers een open brief overhandigd.

Sinds augustus 2009 hebben we echter niet stil gezeten. Onze SP-hulpdienst kreeg diverse meldingen van problemen op het gebied van sociaal wonen.
Deze problemen doen zich o.a. voor met betrekking tot het lotingsysteem Woonvinder, waarbij urgente situaties door te weinig aanbod van woningen, het afschaffen van een urgentieaanvraag en het invoeren van het lotingsysteem leiden tot soms onhoudbare situaties Ook de door de Woonplaats gehanteerde inkomenstoets bij woningtoewijzing aan huishoudens met een beperkt inkomen leidt vaak tot uitzichtloze situaties.
De SP komt op voor deze mensen en wij vinden een menswaardige behandeling wel op zijn plaats. Immers, de kerntaak van een corporatie behoort te zijn: verzorgen van een kwalitatief en kwantitatief goed woonbeleid voor in het bijzonder sociale huurwoningen. Ook in het gevoerde beleid zien wij totaal geen wijzigingen optreden.

Om hier nog meer zicht op te krijgen opent de SP een meldpunt voor huurders waar ze hun verhaal kwijt kunnen. Dus zowel m.b.t. lotingsysteem als inkomenstoets kunt u ons informeren over uw probleem.

De SP is er voor u, maar u maakt de SP!

U bent hier