h

Prorail komt eindelijk over de (SPoor)brug

7 juni 2010

Prorail komt eindelijk over de (SPoor)brug

Na het zo bont te hebben gemaakt dat een andere uitweg niet meer mogelijk was, is Prorail akkoord gegaan met een conceptvergoedingsregeling, die is opgesteld samen met Syntus. We praten nu over mei/juni 2010.

Echter, twee jaar geleden, ook in mei/juni maar dan van het jaar 2008 lag er al een vergoedingsregeling op de plank om de reizigers over 2007 enige mate te compenseren voor de overlast die zij toen al ondervonden op het baanvak Winterswijk-Arnhem. In het voorjaar van 2008 lag er al een regeling die zou moeten voorzien in een tegemoetkoming die begroot was op bijna € 215.000. De bescheiden hiervan hebben we op papier en zijn dus te verifiëren.

Na onze grote reizigersenquête uit 2007 was al klip en klaar dat de reizigers het zat waren.
Twee jaar daarna komt er dus een regeling maar blijkbaar moet je het nog bonter maken voordat de klanten serieus worden genomen.
Ook wij, hebben na onze enquête regelmatig geprobeerd contact te zoeken met Syntus, maar tevergeefs.
Grote bedrijven verkondigen dat ze de uitslagen van een enquête serieus zullen nemen, maar neem van ons aan, ze proberen het onderin de lade weg te moffelen. Door vasthoudendheid probeert de SP deze bedrijven op hun verantwoordelijkheden te wijzen en dat ze zich niet achter elkaar moeten verschuilen. “Iets wat krom is, kun je niet recht praten”

De conclusie van dit verhaal is dat de reiziger nu wordt getrakteerd op iets wat in 2008 al in de planning was. Kortom de klant komt als laatste aan bod.
Lang leve de marktwerking op het spoor en lang leve Prorail.
Ach, wat denken we nog met weemoed terug op één spoorwegbeheerder/ vervoerder:
De Nederlandse Spoorwegen!!

U bent hier