h

Standpunt SP begroting Winterswijk

1 november 2015

Standpunt SP begroting Winterswijk

Afgelopen weken was het weer behoorlijk druk voor de fractie en onze gemeenteraadsleden. De begroting stond op het programma. De goed nieuwsshow van de coalitie om ons weer “blij” te maken.

De SP was minder enthousiast over het beeld wat de coalitie ons voorzet. Uit de eerste termijn van Jeroen Rensen, onze fractievoorzitter:

De SP mist in de gehele begroting de visie en de nadere invulling. In het bedrijfsleven en binnen de overheid wordt gewerkt met het SMART principe;

  • Specifiek - Is de doelstelling eenduidig?
  • Meetbaar - Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt?
  • Acceptabel - Is deze acceptabel voor de doelgroep en/of het management?
  • Realistisch - Is het doel haalbaar?
  • Tijdsgebonden - Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?

De begroting mist daarvan een aantal onderdelen, het realisme is niet onderbouwd, keuzes worden niet specifiek gemaakt en de meetbaarheid van maatregelen is ver te zoeken.

Wel complimenten aan het college voor de begroting en de op het eerste gezicht sluitende karakter, toch zien wij graag een concretere SMART en lean- uitwerking van veel onderdelen tegemoet.

De complete tekst van de 1e en 2e termijn van Jeroen, kunt u hieronder vinden

1e termijn

2e termijn

U bent hier