h

Ontwikkelingen rondom ROOD

15 december 2020

Ontwikkelingen rondom ROOD

De afgelopen weken werden we als leden van de SP onaangenaam verrast door ontwikkelingen binnen de jongerenafdeling ROOD. Leden werden uitgeschreven en er ontstond, met name op sociale media, een uitgebreide discussie over de situatie. Omdat niet iedereen alles kan volgen en wellicht ook geen gebruik maakt van sociale media vinden wij het als afdeling Winterswijk belangrijk om de ontwikkelingen te duiden voor jullie.

De afgelopen jaren is er binnen de SP voortdurend discussie geweest over de te volgen koers, wat op zichzelf heel gezond is voor een partij als de SP.

Met het verschijnen van het beginselprogramma “Heel de Mens”  ontstond er een groep SP leden die de koers niet links genoeg vonden en dit gedurende enige jaren actief probeerden invloed uit te oefenen binnen de partij door met voorstellen te komen op een aantal belangrijke onderwerpen.

Ze krijgen echter te weinig voet aan de grond naar hun idee en richten een eigen groep op die zich als doel stelt om het communistisch gedachtengoed te verspreiden en uit te dragen. Zij bouwden een eigen communistische partij.

In Juni 2020 wordt door deze groep SP-ers benoemd dat er twee scenario’s zijn: 'De SP gaat ten onder' of 'De huidige leiding wordt geruimd, en hun plaats ingenomen door socialisten die een socialistisch partij willen bouwen.'

Het SP partijbestuur heeft vervolgens besloten de statuten te volgen en de dubbele lidmaatschappen te beëindigen.

Hierover is een heleboel over te doen geweest, ook in de media, maar deze mensen zijn niet geroyeerd, dat kennen we niet binnen de SP, er is een einde gemaakt aan een dubbele lidmaatschap.

Een aantal van de hoofdrolspelers waarvan het lidmaatschap beëindigd is, zijn vervolgens gekozen als bestuursleden van ROOD, terwijl ze op dat moment al geen lid meer zijn van de SP. Reden om de band met ROOD voorlopig op te schorten.

Begin december heeft de partijraad besloten een commissie onder leiding van Nine Kooiman in te stellen om te onderzoeken of er weer mogelijkheden zijn om ROOD weer de plek binnen de partij te geven die het altijd gehad heeft.

 

Wordt vervolgd!!!

Reactie toevoegen

U bent hier