h

Toch vuile grond in de kleiput

7 april 2020

Toch vuile grond in de kleiput

Foto: René Wevers

Nadat wij in 2018 aan de bel trokken over de gang van zaken rondom de kleiput volgde de ene ontkenning na de andere vanuit de gemeente.

Nee er was geen sprake van vervuilde grond, dat werd later licht vervuilde grond, waarna het industriegrond werd.

Tijdens de acties die we gevoerd hebben kwamen we van allerlei troep tegen in het water en in documenten. Ook de actiegroep die werd opgezet met onze hulp, Actiegroep Behoud Kleiput (ABK) constateerde de ene misstap na de andere. Ook verschillende verzoeken vanuit de Wet Openbaarheid Bestuur en acties in de 2e kamer door het SP kamerlid Hijink brachten zaken aan het licht.

Echter niet voor de gemeente Winterswijk. Het financieel erg aantrekkelijke dumpen van vuile grond moest doorgaan om de gemeentekas te spekken en op een goedkope manier van de vervuilde grond uit de spoorzone af te komen. Dubbele winst voor dit neoliberale college.

Zelfs onze GroenLinks fractie in onze gemeente en Burgemeester met dezelfde signatuur waren er een warm voorstander van. Iets wat je van een milieu partij toch niet zou  verwachten!

Nu lijkt het er op dat de gemeente Winterswijk toch bakzeil moet halen nu prof. Dr. Jan Roelofs van de Radboud Universiteit in Nijmegen duidelijk aangeeft dat het verondiepen van de kleiput rampzalig is voor de waterkwaliteit. Na een gesprek met de Wethouder geeft zij nu zelf aan dat er om dergelijk advies moeilijk heen gegaan kan worden.

Wordt duidelijk dat de SP in Winterswijk toch uitstekend op de hoogte is van zaken en hierin blijkbaar eerder expertise heeft dan B&W. Zelfs op dit moment gaat men er vanuit dat na het broedseizoen er gewoon weer gestort kan worden.

Er rest nu nog maar één ding voor B&W van Winterswijk. Direct stoppen met verondiepen en de Kleiput met rust laten om te kunnen herstellen.

Je zou bijna zeggen…

Reactie toevoegen

U bent hier