h

SP motie SKB aangenomen

10 december 2019

SP motie SKB aangenomen

Foto: SP

Vandaag is in de 2e kamer een SP motie van de SP kamerleden Henk van Gerven en, de van oorsprong Bredevoortse, Maarten Hijink aangenomen om de afdelingen verloskunde, kinderzorg en IC te behouden voor het SKB en daarmee het SKB te laten bestaan als een volwaardig ziekenhuis.

Als belangrijkste argument in strijd tegen het falende beleid van het Santiz bestuur, is opgenomen dat het in Winterswijk gaat om een "gevoelig" ziekenhuis.

Gevoelig betekent in dit geval: als de spoedeisende hulp (SEH) en de afdeling acute verloskunde van een ziekenhuis sluiten, dan kunnen patiënten niet binnen de vereiste 45 minuten naar een SEH of de acute verloskunde van een ander ziekenhuis worden vervoerd.

Iedereen die weet hoe groot het gebied is dat het SKB bestrijkt met haar medische zorg, begrijpt dat dit niet haalbaar zal blijken, zelfs niet als het Slingeland Ziekenhuis naar een nieuwe locatie gaat.

 

MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN HIJINK

Voorgesteld 4 december 2019

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat de directie plannen heeft om de acute verloskunde en kinderafdeling te sluiten van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk in strijd is met de belofte bij de fusie met het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem dat het SKB een volwaardig ziekenhuis zou blijven;

Constaterende dat het SKB een <<gevoelig>>ziekenhuis is op grond waarvan sluiting van de acute verloskunde en kindergeneeskunde niet aan de orde kan zijn;

Spreekt uit dat de acute verloskunde en kindergeneeskunde in het SKB moeten blijven;

Vraagt de minister hiervoor zorg te dragen,

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Van Gerven

Hijink

Reactie toevoegen

U bent hier