h

Het wantrouwen blijft

19 december 2019

Het wantrouwen blijft

Foto: Mos Meijler

Afgelopen 18 december was er een bijeenkomst in de Mattelier te Groenlo om te praten over het SKB. En dat het leeft in de regio was meteen duidelijk. Een opkomst van zo’n 500 man.

De eerste sprekers kregen de handen op elkaar voor het uiten van de zorgen die iedereen in de zaal had en heeft, de dreiging van het verlies van afdelingen als kindergeneeskunde en verloskunde en wat dit doet voor de regio. En het gevaar voor het ziekenhuis zelf, voor je het weet is het het begin van het einde voor een volwaardig ziekenhuis

Toen was de beurt aan de voorzitter van bestuur de heer Chrit van Ewijk. Die zalvende woorden sprak, zelfs met excuses kwam, maar die niet de handen op elkaar kreeg. Er waren scherpe vragen uit het publiek: met dezelfde teneur, wilt u voor 2 volwaardige ziekenhuizen blijven gaan?

Menzis directeur van Eijk kreeg ook een spervuur aan vragen. Voor wie zit Menzis er? Hij kwam met een vraag aan de zaal wat is een volwaardig ziekenhuis... dat stemde niet tot vertrouwen dat Menzis er alles aan zal doen om voor het SKB te gaan althans zo kwam het op uw verslaggever over.

Ziekenhuisdeskundige de heer Huijsmans die veel ervaring heeft met ziekenhuizen als bestuurder en nu adviezen geeft, kwam met een interessant beeld. De kosten van het nieuw te bouwen ziekenhuis in Doetinchem worden beraamd op 300 miljoen. Daar bouwt hij 5 ziekenhuizen voor. Maw is dat wel realistisch? Is het ambitieniveau van het ziekenhuis in Doetinchem t.o.v. Winterswijk nog wel hetzelfde? En zo niet dan is het misschien beter dat het SKB zelfstandig verder gaat.

Foto: Rene Wevers

Last but not least kwam onze eigen Maarten Hijink, 2e kamerlid van de SP, die met succes een motie voor het behoud van het SKB had ingediend in de 2e kamer aan het woord. (ook mooi, een daverend applaus van mensen die het politiek niet altijd met de SP eens zijn)
Zijn boodschap: “zolang verzekeraars de macht houden over dit soort zaken, houden we dit soort situaties, willen we verandering dat moet er anders gestemd worden”… een boodschap die de zaal misschien in zijn oren moet knopen… en dat er mooie woorden waren gesproken door de bestuursvoorzitter, maar dat je het gevoel houdt waar zit het addertje? Waarom vertrouw ik niet wat hij zegt?

De avond werd afgesloten door Hendrik Jan Mensink, voorzitter van de organisatie “Vrienden van het SKB” die de avond had belegd, hij herhaalde de woorden die ook Maarten Hijink zei over dat vertrouwen met de spreuk “Als de vos de passie preekt, boer pas op je hennen” het voorgenomen besluit is dan wel even van tafel maar voor hoelang? We moeten waakzaam blijven.

Reactie toevoegen

U bent hier