h

Winterswijkse raad weet zich geen raad met mondige burgers

6 december 2018

Winterswijkse raad weet zich geen raad met mondige burgers

Foto: SP

Naar aanleiding van de verondieping van de kleiput in het gebied Molenveld is er een aantal inwoners van Winterswijk opgestaan en hebben een Aktiegroep opgericht om het verder verondiepen met vervuilde industriegrond tegen te gaan. Deze ABK, Actiegroep Behoud Kleiput heeft de afgelopen weken actie gevoerd door handtekeningen op te halen, spandoeken te plaatsen op de kerk en het raadhuis en politieke partijen te benaderen. Alleen het CDA nodigde hen uit om in gesprek te gaan, echter alleen om het eigen standpunt te herhalen.

Andere partijen geven aan niet eens op de uitnodiging in te willen gaan. Zelfs Groen-Links en D’66, die toch ook tegen de verondieping op deze wijze waren, maar een motie van hun hand weggestemd zagen worden, zien het als een afgesloten zaak en gaan niet in gesprek met de actiegroep.

Het meest bonte echter maakt dhr. Tannemaat (Winterswijks Belang) het. Hij vond het nodig zich in  de Winterswijkse Weekkrant zeer negatief uit te laten over de SP en de acties die zij gevoerd heeft. Hierbij geen enkele poging doen zich te vergewissen van de waarheid en de realiteit, en waarbij velen zich afgevraagd hebben met welke pet op hij deze uitspraken heeft gedaan.

De SP is echter niet als partij betrokken geweest bij de meest recente acties. Wij steunen de actiegroep in hun strijd, maar zij maken daarin zelf hun keuzes.

Om de situatie te verduidelijken plaatsen we hierbij de open brief van ABK, waarin ze duidelijk maken wie ze zijn en waar ze staan. Ook in hun relatie tot de SP in Winterswijk

SP Winterswijk blijft met iedereen praten, ook met deze actiegroep en wij blijven hen steunen in hun strijd.

 

Open brief Verkeerde been 2

Antwoord op Hr Tannemaat op zijn column in de Winterswijkse Weekkrant van 4 december jl

Zoals Hr Tannemaat eerder gezegt heeft kan hij heel goed met verschillende brillen zijn werk doen, maar nu heeft hij wel de verkeerde op gehad, en dan met name een heel donkere.

Zoals hij niet wil oordelen kan hij wel heel goed veroordelen.

Wij van ABK (AktiegroepBehoudKleiput) hebben het door Tannemaat genoemde spandoek aan de kerk gehangen, Net als later aan het gemeentehuis.

ABK is een geheel politiek onafhankelijke Aktiegroep die zijn hart heeft gegeven aan de kleiput in zijn huidige vorm.

Het verondiepen met licht verontreinigde grond heeft zowel de SP als ABK naar buiten duidelijk gecommuniceerd. En NIET zoals Hr Tannemaat zegt met zwaar verontreinigde grond. Als de inwoners van Winterswijk geinformeerd zouden zijn geweest en de politieke partijen het verondiepen in hun verkiezings programma hadden gehad zou er wellicht een heel andere kijk op de  politieke partijen en herinrichting en natuurontwikkeling omgeving kleiput zijn geweest.

Weliswaar is de SP de petitie gestart op internet met een tekst waarvan niets is gelogen.

ABK heeft de kleiput en de buurt van de kleiput in zijn hart gesloten, de overlast die de omwonenden ondervinden van de vrachtbewegingen zijn met geen pen te beschrijven.

Alle akties die zijn gedaan is ABK verantwoordelijk voor, 2 keer op zaterdag in het centrum om handtekeningen te verzamelen, ingesproken tijdens een raadsvergadering, spandoek aan de kerk, spandoek aan het gemeentehuis, en zijn diverse keren bij het verondiepen wezen kijken. Waar trouwens ook plastiek zakken, grote stukken landbouwplastiek, beton met daar het betonijzer nog aan, straatklinkers en ijzeren palen tussen uit staken waar dus ook foto's van zijn gemaakt.

En ja er zijn kontakten met de SP maar alle akties die Hr Tannemaat beschrijft komen dus uit de koker van de ABK,  Welke onwaarheden dus leugens kan Hr Tannemaat ABK op haar facebookpagina van betichten. CDA heeft ABK uitgenodigd om in gesprek te gaan, Heel laf van Hr Tannemaat om in de krant zonder enige vorm van verweer een column te zetten waarin hij zoals hij het noemt de leugens vertolkt.

VVD, CDA en dan met name WB kunnen geen kritiek verdragen. 2121 handtekeningen zijn aan wethouder Elferdink overhandigd, een motie van de plaatselijk D66 en GroenLinks word in de wind geslagen, ook een Motie uit Den Haag met het advies te wachten met verondiepen word terzijde geschoven.

Hr Elferdink (de verantwoordelijke wethouder) heeft tijdens de overhandiging van de handtekeningen ook een goude hengel overhandigd gekregen. Zoals het spreekwoord luidt,

Met een goude hengel vissen. Dat is wat het college heel goed kan.

 

 
 

 

Namens ABK

Reactie toevoegen

U bent hier