h

Winterswijk wordt teruggefloten door de Staatssecretaris van Waterstaat

7 november 2018

Winterswijk wordt teruggefloten door de Staatssecretaris van Waterstaat

Foto: SP

De gemeente Winterswijk wordt door Staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van infrastructuur en waterstaat verzocht niet verder te gaan met het verondiepen van de Kleiput.

Dit naar aanleiding van een motie die door SP kamerlid Sem Lacin is ingediend en aangenomen door een meerderheid van de tweede kamer, waarin de regering wordt  verzocht om een oproep te doen aan gemeenten waaronder Winterswijk om niet over te gaan op het verondiepen totdat de evaluatie Besluit Bodemkwaliteit is afgerond en de uitkomsten van deze evaluatie mee te nemen in projecten waar verondiepen onderdeel van is.

In het gehele land is sprake van misstanden bij het verondiepen van open water met vervuilde grond en baggerslib. De tweede kamer geeft hiermee aan dat het wenselijk is dat er wordt gewacht op de uitkomsten van de evaluatie Besluit Bodemkwaliteit voordat deze projecten worden uitgevoerd; na misstanden in Beuningen, en deze week in Barneveld.

Op dit moment is het ministerie bezig met het opstellen van nieuwe regels en richtlijnen voor de aard en de mate van vervuiling die is toegestaan bij de stort van vervuilde industriegrond. Een voorbeeld hiervan is de aanwijzing van  7 november j.l. waarin de aanwezigheid van plasticproducten in gestorte grond teruggebracht moet worden van maximaal 20% naar 0%. Van vele andere grondvreemde stoffen is de verwachting dat de aanwezigheid ervan moet worden teruggebracht in het nieuwe Besluit Bodemkwaliteit.

de motie zoals aangenomen in de 2e kamer:

MOTIE VAN HET LID LAÇIN
‘niet verondiepen tot evaluatie Besluit Bodemkwaliteit’

 Voorgesteld 7 november 2018

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet bezig is met een evaluatie op het Besluit Bodemkwaliteit;

constaterende, dat er lokaal nog altijd projecten met inzet van vervuild slib en grond worden gestart;

overwegende, dat het wenselijk is dat er wordt gewacht op de uitkomsten van de evaluatie Besluit Bodemkwaliteit voordat deze projecten worden uitgevoerd;

verzoekt de regering, om een oproep te doen aan gemeenten waaronder Winterswijk om niet over te gaan op het verondiepen totdat de evaluatie Besluit Bodemkwaliteit is afgerond en de uitkomsten van deze evaluatie mee te nemen in projecten waar verondiepen onderdeel van is,

en gaat over tot de orde van de dag,

Reactie toevoegen

U bent hier