h

SP dient WOB verzoek in over de kleiput

5 oktober 2018

SP dient WOB verzoek in over de kleiput

Foto: René Wevers

Vandaag heeft de SP afdeling Winterswijk een verzoek tot informatie in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.

De afgelopen tijd wordt er zoveel wisselende informatie verstrekt en over zoveel verschillende rapporten gesproken of naar ons idee juist niet gesproken dat er nu maar eens duidelijkheid moet komen.

Aangezien het een grote meerderheid in de raad niets interesseert of de informatie van het college juist is en zij de wethouder op zijn blauwe ogen geloven als hij het heeft over natuurontwikkeling, nemen wij  nu een andere stap om de informatie waar de gemeente over beschikt boven tafel te krijgen.

Daarom hebben we als afdeling een verzoek ingediend in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur. Hiermee is het gemeentebestuur gedwongen om alle informatie vrij te geven die achter de bestuurlijke beslissing om de kleiput te verondiepen ligt.

Aangezien het hier gaat om een milieukwestie, heeft het college maximaal 2 weken de tijd om ons van de informatie te voorzien

Reactie toevoegen

U bent hier