h

SPoed voorziening voor de WMO

11 april 2018

SPoed voorziening voor de WMO

Foto: AVultink

Binnen de gemeenten in Nederland is al een aantal jaren een zoektocht bezig naar een maatwerkoplossing voor mensen die hulp nodig hebben binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dat dit niet overal goed gaat en dat er nogal wat weeffouten in de verschillende werkwijzen van de gemeenten zitten is duidelijk.

Bij de SP Winterswijk kwam een bijzonder verzoek binnen. Aafke Vultink, een inwoonster van Oost-Gelre, vroeg ons te helpen bij een probleem wat ze had met de gemeente. Zij had direct een scootmobiel nodig omdat haar huisgenoot plotseling niet meer mobiel was. Het antwoord op deze vraag aan het zorgloket was: “we gaan dit in behandeling nemen en u krijgt binnen uiterlijk acht weken antwoord, voor een gesprek met een beoordelend arts staat een periode van maximaal 2 weken”

Nu begrijpen wij dat een zorgvuldige afweging tijd kan kosten, maar als de hulp acuut is, moet er ook direct hulp geboden kunnen worden. Dit was wel mogelijk, maar dan diende dit zelf bekostigd te worden.

Na een hoog opgelopen discussie was er vandaag een gesprek met de gemeente, waar de SP bij aanwezig kon zijn. Burgemeester Bronsvoort en wethouder Jos Hoenderboom kwamen persoonlijk bij mevrouw thuis op bezoek.

In een inhoudelijk goed gesprek, waarbij er goed geluisterd werd door de bestuurders, waarvoor onze complimenten, kwamen we tot de conclusie dat er ook hier sprake was van een aantal weeffouten.

De SP heeft in dit gesprek gepleit voor een spoed voorziening binnen de gemeente. Een model zoals dat ook in de rechtspraak gebruikelijk is. In afwachting van de beslissing binnen de procedure, wordt er een tijdelijk vorm van hulp geboden. Een tijdelijke scootmobiel, tillift of ander hulpmiddel, maar ook een tijdelijke financiële voorziening in de schuldhulpverlening bijvoorbeeld. Dit betekent dat er in het eerste gesprek een voorlopige inschatting gemaakt wordt van de situatie en de hulpvraag en in afwachting van een uitgebreidere indicatie in een keukentafelgesprek direct actie wordt ondernomen om het voor de hulpvrager leef- en werkbaar te houden.

Wethouder Hoenderboom gaf aan wel wat te zien in de plannen en gaat onderzoeken wat er nodig is. Uiteraard gaat de SP Winterswijk dezelfde vraag ook uitzetten in de gemeente Winterswijk.

De kwestie van mevrouw Vultink is in de tussentijd nog niet definitief opgelost helaas en zij zit nog steeds in onzekerheid. Dit kan nooit de bedoeling zijn van maatwerk in de WMO.

Reactie toevoegen

U bent hier