h

stemadvies

17 maart 2018

stemadvies

Foto: SP

Nu de verkiezingscampagne van alle partijen op volle toeren draait en kiezers zich beginnen af te vragen waar ze op gaan stemmen 21 maart, krijgen we als SP steeds vaker de vraag:

“Jullie doen niet mee deze keer, maar waar moeten we als SP stemmer nu op stemmen dan?”

Nu vinden wij het als SP Winterswijk niet gepast om een stemadvies te geven met betrekking tot andere politieke partijen. Met de meeste partijen hebben we goed op kunnen trekken de afgelopen acht jaren en het verschil in uitgangspunten moeten ook gerespecteerd worden. We hebben immers verschillende standpunten nodig om tot een afgewogen oordeel voor heel Winterswijk te komen.

Het advies wat we kunnen geven is om te kijken naar de standpunten van de partijen de afgelopen jaren en het programma op dit moment. Als SP staan we voor een goed woningbeleid, ook voor de sociale huurwoningen, en een armoedebeleid dat nu resultaat oplevert en niet pas in 2040, om maar eens wat voorbeelden te noemen.

De SP fractie heeft de afgelopen jaren steeds gewerkt vanuit de 3 kernwaarden van onze maatschappelijk visie: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

Verschillende partijen schenken aandacht aan onderdelen van onze idealen. De een wat meer op het ene onderdeel, de ander weer specifiek op een andere kernwaarde. Van belang in uw keuze wordt dus vooral wat u van belang vindt voor Winterswijk de komende jaren. Kijkt u eens in de verkiezingsprogramma’s of vul een kieswijzer in om een idee te krijgen waar uw standpunten overeenkomen met de andere partijen.

Het belangrijkste advies echter dat wij u kunnen geven is:

Ga stemmen 21 maart en laat horen wat u belangrijk vindt!

Verkiezingsprogramma’s

VVD Winterswijk

Groen Links

Partij van de Arbeid

D'66 Winterswijk

CDA Winterswijk

Kansrijk Winterswijk

Winterswijks Belang

Reactie toevoegen

U bent hier