h

De Sleepwet, daarom niet!

18 maart 2018

De Sleepwet, daarom niet!

Wanneer we het hebben over de sleepwet, hebben we het feitelijk over de “Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten”, kortweg de WIV.

In de wet mogen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten op dit moment alleen ongericht tappen van niet-kabelgebonden communicatie (zoals satellietverbindingen). Kabelgebonden communicatie aftappen mag enkel als ze een idee hebben wie ze aftappen: een tap moet specifiek tegen een persoon gericht zijn. Denk daarbij aan een verdachte die gevolgd wordt in het kader van strafrechtelijk onderzoek, waarbij de telefoon afgeluisterd wordt. Hiervoor dient dan per tap een verzoek gedaan te worden bij de rechter.

Maar tegenwoordig loopt vrijwel alle data via kabelnetwerken (zoals glasvezel- of koperkabels), dus moet de wet opgerekt worden zodat ook daarop ongericht kan worden getapt. Alle digitale communicatie wordt dan gelijk behandeld. Met de nieuwe aanvullingen krijgen de diensten bevoegdheden om ook ongericht gaan zoeken.

Hierbij maken ze gebruik van de moderne technische mogelijkheden om alles tegelijk af te tappen. Uw telefoongesprekken, uw emailverkeer, uw internetbezoeken. Met de mogelijkheid om alle apparaten te gebruiken, met alle nog te ontwikkelen middelen direct hierin meegenomen.

Nu denkt u misschien; Ik heb toch niets te verbergen?

Maar daar vergist u zich in. Via de kabel gaan ook al uw medische gegevens, uw bankgegevens, inclusief inloggegevens. Ook de beelden van uw webcam, zelfs als u hem zelf niet gebruikt op dat moment, u kunt ter plekke worden afgeluisterd via uw telefoon. En wie zegt u dat er in de toekomst geen verbindingen bestaan met uw eigen lichaam?

Wanneer de Raad voor de Rechtspraak, de Raad van State en de Autoriteit Persoonsgegevens felle kritiek uitten, waaraan geen gehoor wordt gegeven, wanneer Amnesty International spreekt over een gevaarlijke ontwikkeling. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid waarschuwt dat het doorzoeken van massa’s gegevens van onschuldige burgers niet effectief is voor de bestrijding van terreur: ‘Omdat elke terroristische aanslag uniek is, is het nagenoeg onmogelijk om een goed profiel te maken.’ Dan is dit een gevaarlijke ontwikkeling.

In het debat over de regeringsverklaring in november werd al duidelijk wat de strategie is van de regeringspartijen in het referendum over de nieuwe Sleepwet. Zij willen niet zozeer een discussie voeren over de noodzaak en effectiviteit van deze wet, maar zullen vooral proberen tegenstanders verdacht te maken: als je vóór dit referendum bent, zou je ook verantwoordelijk zijn voor aanslagen

De gegevens worden ook nog eens wereldwijd gedeeld met andere inlichtingendiensten en of die te vertrouwen zijn met onze gegevens?

Kortom, de sleepwet is totaal overbodig want het is zoek naar een speld in een hooiberg door al het hooi wat je kunt vinden er bovenop te gooien. Daarnaast is het gevaarlijk omdat alle privacy gevoelige gegevens op straat komen te liggen.

  • Inbreuk op mensenrechten
  • Alle apparaten mogen gehackt worden
  • Er mag een geheime DNA databank aangelegd worden
  • Gegevens kunnen in verkeerde handen vallen
  • Toegang tot zorg komt onder druk te staan
  • Medisch beroepsgeheim is niet gewaarborgd
  • De rechtstaat is in gevaar doordat ook journalistieke bronnen niet langer veilig zijn
  • Er is nauwelijks controle op het gebruik van de verkregen data. Geen rechterlijk toezicht meer.
  • Overheid en veilig ICT gebruik is nog steeds een probleem combinatie
  • Effectiviteit is dubieus, meer spelden vinden door nog meer hooi te verzamelen?

DAAROM DUS NIET!

Reactie toevoegen

U bent hier