h

Woekerrente bij de gemeente

21 december 2017

Woekerrente bij de gemeente

Het tv programma Kassa heeft op zaterdag 16 december 2017 een item
gewijd aan woekerrentes bij gemeentelijke kredietbanken. Ook in
Winterswijk gebeurt dit en de SP heeft hierover vragen gesteld aan het
college van B&W.

Het blijkt dat er in Nederland veel gemeentes zijn die een woekerrente van
12 tot 14 procent vragen voor leningen aan mensen in financiële problemen
die nergens anders terecht kunnen. Er zijn kredietbanken die, zo blijkt uit
ditzelfde onderzoek, een fors lagere rente rekenen (0-5 %).

Ook Winterswijk (via de Stadsbank Oost Nederland) rekent een rente van
10,5%, een woekerrente dus. De sociale kredieten zijn voor mensen die bij
een gewone bank worden geweigerd. De hoge tarieven zorgen dat deze
kwetsbare doelgroep fors moet betalen voor een lening die nodig kan zijn
voor het betalen van zorgkosten, het vervangen van een kapotte koelkast of
het aflossen van schulden.

De Stadsbank Oost Nederland schrijft zelf: Als een sociale lening past bij je
financiële situatie, maken we een offerte. Wij vinden het belangrijk dat je
met een gerust hart geld kunt lenen.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de SP de volgende vragen
aan het college gesteld:
1. Kloppen deze gepubliceerde cijfers en kunt u dit inhoudelijk
toelichten?
2. Vindt het college het juist dat onze gemeente een tarief hanteert van
maximaal 10,5 procent?
3. Vindt het college deze woekerrentes kloppend met de sociale missie
en opdracht van de GKB?
4. Is het college bereid deze tarieven naar beneden bij te stellen?

Reactie toevoegen

U bent hier