h

8 Jaar SP Fractie en volop Actie

11 oktober 2017

8 Jaar SP Fractie en volop Actie

Foto: SP

De afgelopen 8 jaar was Jeroen Rensen als raadslid en de afgelopen 4 jaar als fractievoorzitter voor de SP in de Raad van Winterswijk actief.

Wat heeft de SP de afgelopen jaren bereikt?

Door aandacht te blijven vestigen op zaken die volgens de SP, anders kunnen en zouden moeten hebben wij al veranderingen kunnen doorzetten, zoals een aantal moties die aangenomen zijn. Voorbeeld is de cultuurstrippenkaart. Het college heeft toegezegd de haalbaarheid van een cultuurstrippenkaart te onderzoeken voor inwoners van de gemeente Winterswijk die leven van een inkomen tot 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm.

De SP is gegroeid in de raad, andere partijen weten waar de SP voor staat en wat zij van ons kunnen verwachten….. Wij zijn geen jaknikkers, wij geven een kritisch en sociaal geluid af, wij willen graag samenwerken aan een eerlijk, beleid binnen Winterswijk.

Binnen de SP is er altijd Actie en Fractie, waarom?

Als je niet zichtbaar bent voor de inwoners, dus niet actief op straat aanwezig bent, heb je ook geen input voor de Fractie. Doordat wij regelmatig op straat zijn met een stand of langs de deur gaan, kom je in gesprek met de inwoners van Winterswijk en hoor je wat hun beweegt. Iedereen is ook altijd van harte welkom om aan te schuiven bij onze fractievergaderingen. Bij problemen, zoals bij de dreigende sluiting van het SKB van enkele jaren geleden, de thuiszorgmedewerkers te steunen met acties bij hun dreigende ontslag, zichtbaar actief actie te voeren voor aanpassingen aan de gevaarlijke kruising van de Bataafseweg laten wij als SP horen en zien dat wij er voor de inwoners van Winterswijk zijn.

Wat zijn de wensen van de SP voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen?

Vele handen maken lichter werk, ideeën van mensen kunnen een gemeente kleurrijk, sociaal en sterk maken! Daarom zouden wij graag mensen uitnodigen om met ons in gesprek te gaan om te kijken of zij ons kunnen en willen ondersteunen, dus meewillen draaien in onze fractie.

Graag nodigen wij de inwoners van Winterswijk uit om bij een kop koffie met ons in gesprek te gaan. Samen kijken hoe de aankomende 4 jaar de SP nog meer kan bereiken.

Samen, gaan voor een sociaal en krachtig SP geluid!

Nieuwe mensen, nieuwe ideeën samen werken aan een sociaal Winterswijk.

U bent van harte welkom op 6 november van 20:00 uur tot 21:30 in Grand café Willinks,  Wooldstraat 61 te Winterswijk.

Reactie toevoegen

U bent hier