h

SP wil vrijstelling van eigen bijdrage individuele begeleiding

14 september 2017

SP wil vrijstelling van eigen bijdrage individuele begeleiding

De gemeente Winterswijk heeft de afgelopen jaren steeds geld overgehouden op het budget van voorzieningen binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO. Hierdoor is er een behoorlijke reserve ontstaan waarmee niets wordt gedaan . Naar aanleiding hiervan heeft de SP gevraagd of het mogelijk is om de eigen bijdrage voor (om te beginnen) een groep cliënten af te schaffen. 

Op dit moment betalen alle cliënten die een WMO maatwerkvoorziening hebben een eigen bijdrage via het CAK. Hierbij moet men denken aan hulp bij huishouden, individuele begeleiding, dagbesteding in groepsverband en woon- en vervoersvoorzieningen. Deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk, maar de minimale eigen bijdrage is €17,50 per maand.

Om de eigen bijdrage af te schaffen is een algemeen geldende maatregel nodig. Dit kan door bijvoorbeeld dat de inkomensgrenzen worden veranderd, of om voor bepaalde voorzieningen geen eigen bijdrage te vragen als gemeente.

Dit kun je ook doen voor individuele begeleiding. Cliënten die individuele begeleiding ontvangen, hoeven daarvoor dan geen eigen bijdrage meer te betalen. Daarbij maakt het niet uit of zij deze ondersteuning ontvangen als gevolg van een GGZ problematiek, een verstandelijke beperking of omdat zij bijvoorbeeld dementeren. Voordeel hiervan is dat cliënten geen zorg mijden op basis van financiële afwegingen.

Zorg mijden is een groeiend probleem. Met de steeds hoger wordende eigen bijdrage voor de ziektekosten is de extra eigen bijdrage voor individuele begeleiding vaak te veel van het goede en kiezen mensen er dan maar voor geen hulp in te schakelen. Met alle gevolgen van dien. Overlast in buurten, grotere druk op politie en huisartsen, groeiende schuldenproblematiek bij huishoudens, toename van armoede doordat mensen niet in staat zijn zaken goed te regelen.

Reden voor de SP om in de Winterswijkse raad een motie in te dienen om te komen tot afschaffen van de eigen bijdrage voor individuele begeleiding. Als eerste stap naar afschaffing van de eigen bijdrage op veel meer terreinen.

De SP fractie zal donderdag 14 september 2 moties indienen die hierover gaan

MOTIE SP INZAKE Eigen bijdrage individuele begeleiding

MOTIE SP INZAKE Eigen bijdrage WMO binnen de regionale samenwerking 

Reactie toevoegen

U bent hier