h

ARMOEDE ECHT BESTRIJDEN IS EEN POLITIEKE KEUZE

30 maart 2017

ARMOEDE ECHT BESTRIJDEN IS EEN POLITIEKE KEUZE

Afgelopen 2 jaar sprak de gemeenteraad zo nu en dan over het armoedebeleid. Ondanks vele vragen en voorstellen van de SP is er, behalve mooie woorden, tot nu toe echter nog niets concreets van de grond gekomen. Na een, wat de SP fractie betreft, zeer teleurstellende avond in de Post afgelopen week moet er nu actie komen.

De SP constateert dat een duidelijke visie en concrete ambities tot nu toe ontbreken. Beleid ontwikkelen kost tijd, maar 2 jaar?

De armoede blijft toenemen, en de diversiteit van groepen mensen die in armoede leven net zo. Ongeacht de oorzaak zien we ook een toename van stille armoede, vaak vergezeld met vereenzaming, verslechterde gezondheid, schaamtegevoel enzovoorts. Niet alleen de gevolgen van armoede moeten worden bestreden maar juist inzetten op het voorkómen van armoede. Het bij de bron aanpakken, da's meer dan preventie alleen. De Voedselbank en Kledingbank zijn geen structurele oplossingen, eerder een soort noodfonds voor een korte termijn. Een veelzijdige aanpak is dus gewenst, taboe doorbrekend én mensen in hun waarde latend.

Werk is hierbij niet altijd een oplossing, zie de toename van werkende armen waaronder veelal ZZP'ers en mensen die nog steeds niet rondkomen ondanks meerdere flexbanen en pulpbanen. Maar vergeet ook niet mensen die nu niet in beeld zijn zoals zieken of mensen met schuldenproblemen."

Het bestaande armoedebeleid is een beetje armoedig. De SP roept op om meer ambitie te tonen en concrete doelen te stellen; Waar we naartoe willen met het beleid?

Wat vinden we acceptabel? Hoeveel kinderen mogen er bijvoorbeeld in 2018 nog in deze gemeente in armoede leven?"

De SP fractie hoopt dat dergelijke concrete ambities worden opgeschreven in het te ontwikkelen armoedebeleid. De SP heeft al vele concrete ideeën op tafel gelegd, maar ziet nog geen beweging. Armoedebeleid is een Politieke keuze en die ontbreekt vooralsnog!

Jeroen Rensen, fractievoorzitter

Reactie toevoegen

U bent hier