h

Kritische noot

10 november 2016

Kritische noot

Zoals ieder jaar heeft het college weer een begroting in elkaar weten te sleutelen voor het komende jaar. Wat de SP opviel was de heldere wijze waarop het vriendelijke overzicht “De begroting in Vogelvlucht” was opgezet, waardoor het voor iedereen leesbaar was. Dat is wel eens anders geweest.

Zoals het een oppositie partij betaamt, heeft de SP ook bij deze begroting, die er gelukkig weer wat positiever uitziet, een aantal kritische noten.

De gemeenschappelijke regelingen die we als gemeente hebben zoals de SDOA en de Veiligheidsregio gaan aan iedereen voorbij. Ook aan ons als gemeenteraad. Alle besluiten worden genomen zonder dat we bij kunnen sturen. We betalen over een tijdje bijna het dubbele voor onze brandweer, terwijl er nagenoeg niets van te merken zal zijn in aanrijtijden en veiligheid.

Waar we direct invloed op kunnen hebben is ons energieverbruik en de wijze waarop we onze energie opwekken. We hebben dan ook het voorstel om te komen tot een grensoverschrijdende oriëntatie gesteund.

De SP Winterswijk zou graag concrete actie zien in het armoedebeleid van Winterswijk. Na twee jaar wachten op concrete plannen hebben we een eerste voorzet gedaan. Het voorstel om te komen tot een cultuurkaart, waarmee mensen die leven onder de 110% van de bijstandsnorm kunnen gaan genieten van het Mondriaan Museum en De Storm als tegenprestatie voor de subsidies aan deze instellingen werd door de meeste partijen en het college met enthousiasme ontvangen en een ingediende motie hierover bleek niet verder nodig.

Als aandachtspunt voor de komende tijd blijft duidelijk staan de verbetering aan de zorg vanuit de gemeente. De SP vindt dat er niet alleen door de mensen zelf, naar vermogen, uitvoering moet worden gegeven aan de hun plek in de samenleving, ook als gemeente hebben we deze plicht naar onze burgers.

Wordt vervolgd!

U bent hier