h

Winterswijk verplaatst de weekmarkt naar de vrijdag

25 oktober 2016

Winterswijk verplaatst de weekmarkt naar de vrijdag

De komende week is de SP fractie in Winterswijk druk met de begroting van 2017. Nu het weer wat beter gaat met de economie, ook in Winterswijk, en de begroting weer wat ruimte krijgt is het tijd om weer eens te gaan kijken naar de uitvoering van het beleid.

Hier en daar kunnen vraagtekens worden gezet bij de uitgangspunten van dit college en zeker bij de uitwerking er van. Dat dit college weinig doet met opmerkingen van de oppositie blijkt bijvoorbeeld uit het na drie jaar benadrukken in de begrotingsbehandeling van een grote fout in het stuk.

Al jaren wordt er steevast geschreven dat de weekmarkt in Winterswijk op de woensdag en de vrijdag is.

In Winterswijk weten we echter dat de weekmarkt al sinds mensenheugenis op de woensdag en de zaterdag is.

Wil het college de weekmarkt verplaatsen naar de vrijdag en weet citymarketing hier wel van in verband met de promotie richting Duitsland?

Vragen te over om deze begroting voor 2017 nader te beschouwen en onze 1e termijn zal zeker scherp zijn.

U bent hier