h

Terugblik op de raadsvergadering

3 mei 2016

Terugblik op de raadsvergadering

Afgelopen raad stond de kwijtschelding van de lening van theater de Storm op het programma.

Het restant van 1,2 miljoen! werd door het college voorgesteld om kwijt te schelden met als argument dat door de crisis de lening als een molensteen om de nek bleef liggen en dat zou het voortbestaan van de schouwburg in gevaar brengen. Dit vinden wij als SP een non-argument, de crisis heeft vele ondernemers in Winterswijk getroffen. Hoeveel zijn er de laatste jaren wel niet omgevallen? Wat heeft de gemeenten voor hen gedaan?

Culturele instellingen zoals De Storm moesten onder neo-liberaal beleid zo nodig geprivatiseerd worden: De overheid moest zich terugtrekken, met als argument de eigen broek ophouden en gemeente geld besparen.  Het resultaat, culturele instellingen vallen om en gemeentes hebben nog nooit zo hard moeten bijspringen om instellingen te behouden. Met voor Winterswijk nu weer een klap van 1,2 miljoen.

Als SP hebben wij de vragen gesteld, waarom er niet gekozen is voor een ruimhartigere termijn van terugbetalen en of deze kwijtschelding niet als staatssteun kan worden gezien? Maar volgens de wethouder gaat het hier niet om staatssteun. Jaren geleden heeft de SP al de vraag gesteld of De Storm deze lening überhaupt wel terug kon betalen. Ons gevoel toen blijkt nu de harde waarheid.

Yvonne Domhof

SP Raadslid

Reactie toevoegen

U bent hier