h

Marga Klompé in de rol van Pilatus

19 maart 2016

Marga Klompé in de rol van Pilatus

Vandaag konden we horen dat Marga Klompé het grand café van de Vredense Hof gaat sluiten. Kennelijk speelde Marga Klompé al langer met dit besluit maar werd het naar voren gehaald ivm volgens henzelf de komst van vluchtelingen naar de Vredense Hof.

Op Facebook en andere sociale media gaan nu al weer de verhalen rond van vluchtelingen gaan voor onze ouderen etcetera. SP Winterswijk vindt dit ver bezijden de waarheid maar snapt de indruk die dit soort besluiten kan hebben op de publieke opinie.

Wij hebben daarom ook vragen gesteld aan het college; wat zij denkt te gaan doen aan deze beeldvorming? Het kan niet zo zijn dat een zorginstelling de verstandhoudingen met vluchtelingen op scherp gaat zetten enkel en alleen om de aandacht af te leiden van een eigen beslissing om een voorziening te sluiten.

Ons inziens was wachten beter geweest, sterker wellicht had de voorziening zelfs open kunnen blijven als ook vluchtelingen er gebruik van hadden kunnen maken. Win win situatie voor en de ouderen en de vluchteling.

Nu wordt de vluchteling gebruikt als alibi om een voorziening te sluiten waar vele ouderen plezier aan hadden.

Laatste vraag aan Marga Klompé, gaat door het afnemen van de voorzieningsgraad de prijs voor verblijf in de Vredense Hof ook omlaag?

Reactie toevoegen

U bent hier