h

Emotie en woordkeuze

5 maart 2016

Emotie en woordkeuze

Het kan u moeilijk zijn ontgaan, afgelopen maandag zijn wij samen met de dames van de thuiszorg uit het gemeentekantoor aan de Stationsstraat gezet. Hiervan is door de krant en door ons uitvoerig bericht.

Één van de berichten, de eerste in feite, is door de afdelingsvoorzitter Mos Meijler opgetekend. Die één van de beste regels die er telt bij opstellen van verklaringen heeft geschonden, ga niet vanuit kwaadheid en emotie een stuk opstellen, slaap er nog even over als de emotie is bedaard.

De woorden “fascisme” en “dictatoriaal” die er zijn gebruikt, gaan inderdaad te ver en daarvoor onze excuses. Maar het gevoel dat er achter zat was wel oprecht, het voelde namelijk wel zo dat een overheid een legitieme vergadering van een politieke partij verstoorde, censuur pleegde om zo politieke tegenstand de kop in te drukken. En dan kom je al gauw bij de gebruikte woorden uit.

Afgelopen week is er tot 2 maal toe telefonisch contact geweest met de burgemeester ook om dat gevoel uit te leggen. En na beraad met anderen in de partij is toch besloten om de gebruikte woorden terug te trekken.

Onwettig en ondemocratisch daar blijven wij achter staan. Volgens de gemeentewet mag een raadslid en zijn gasten 24 uur per dag gebruik maken van de faciliteiten van de gemeente, het gemeentekantoor hoort daar ook bij. De gemeente stelt dat dit niet voor het gemeentekantoor geldt omdat dit een ambtenaren gebouw zou zijn en er niet vergaderd zou worden. Dat is in principale onjuist, er wordt soms wel degelijk vergaderd of een bijeenkomst belegd.

Als laatste de burgemeester stelt dat er besloten is tot ontruiming vanwege beveiliging; “er liggen paspoorten en rijbewijzen”.  Dit is een in onze ogen niet ter zaken doende aangezien iedere zichzelf respecterende gemeente deze waardepapieren onder extra beveiligde omstandigheden bewaart. De redenering insinueert dat de SP  en de FNV er misschien wel met deze documenten vandoor zouden gaan, hadden we de kans gekregen. Meneer de burgemeester, wij zijn geen dieven of vervalsers wij zijn mensen die opkomen voor mensen wier baan op het spel staat.

Bij deze dus onze welgemeende excuses voor de, vanuit emotie opgeschreven, misplaatste bewoordingen.

U bent hier