h

Rare perikelen in Winterswijk

1 maart 2016

Rare perikelen in Winterswijk

Foto: SP

Na de ontruiming van het Aaltens gemeentehuis was Winterswijk aan de beurt om zich te verantwoorden voor het onwettelijk gedrag van het college om de thuiszorgmedewerkers te laten solliciteren op hun baan.

Wethouder Saris en burgemeester van Beem weigerden te komen, wethouder Aalderink (niet zijn portefeuille) stond de dames wel te woord. Maar na een ampele toezegging werd hij meteen teruggefloten door de ambtenaar en moest na bespreking meteen zeggen dat hij niets kon veranderen, maar dat er mogen (dinsdag 1 maart om half 11 een collegebijeenkomst was waar het zeker op de agenda kwam te staan.

Toen er gezegd werd dat de dames om 19:00 het gemeentekantoor moesten verlaten, hebben wij als SP Winterswijk een ruimte gereserveerd voor een fractievergadering met 50 gasten. Als fractie mag je te aller tijden vergaderen in het gemeentekantoor of gemeentehuis.

Foto: SP

Nog nooit zo’n drukke fractievergadering gehad, we hadden dan ook behoorlijk veel punten, subpunten, etcetera. Geen fractie zonder actie, maar in deze geen actie zonder fractie.

Toen vanaf 10:00 uur werd er tot 3 maal toe gesommeerd dat wij toch het pand moesten verlaten, tegen half 11 was de laatste en derde keer. We beriepen ons op het feit dat wij als SP gewoon een fractievergadering mochten houden maar dat werd terzijde geschoven met als argument dat wie niet ging een misdrijf zou begaan en een strafblad zou krijgen.. Nog één keer herhalen, misdrijf en strafblad..

Onze fractievoorzitter in gezelschap van Ruud Kuin van het FNV en een paar thuiszorgdames pikten dat niet en bleven zitten. Zij werden aangehouden en moeten misschien terugkomen voor verhoor.

Deze aanhouding van onze fractievoorzitter is in onze ogen onwettig en ondemocratisch; hij heeft het recht om 24 uur per dag aanwezig te zijn in het gemeentekantoor danwel gemeentehuis omdat dit zijn recht is als zijnde gemeenteraadslid.

Tijd voor kamervragen of dit allemaal maar kan in Nederland.

U bent hier