h

Winterswijk: CAO, met de A van Arbeid....

12 februari 2016

Winterswijk: CAO, met de A van Arbeid....

De gemeente Winterswijk wijst de nieuwe cao voor medewerkers van sociaal werkvoorzieningschap Hameland af. Met als argument dat zij vinden dat het verschil met de hoogte van een bijstandsuitkering kleiner moet worden.

Binnen de Achterhoek staat Winterswijk overigens alleen in de afwijzing van de nieuwe CAO.  Niet onterecht, want het college lijkt als enige niet te weten waar de A in CAO voor staat.
Namelijk voor Arbeid. Het gaat niet over een uitkering, het gaat om loon, waar gewerkt voor moet worden.

Helaas heeft het college wel vaker een probleem met fatsoenlijk betalen voor geleverd werk. Denk aan de werkervaringsbanen. De 50 euro banen die door Sadet Karabulut (SP) nog recentelijk in de 2e kamer werden veroordeeld.  Winterswijk laat zich opnieuw niet van haar beste kant zien.

Er zijn genoeg redenen aan te voeren waarom deze CAO niet afgewezen moet worden. De belangrijkste zijn:

  • Er is gewoon een nieuwe cao nodig, de oude cao is tot 2 keer toe stilzwijgend verlengd sinds 2014. Met als resultaat dat de werknemers al die tijd geen indexering hebben gehad.
  • De WSW-ers verrichten arbeid. De SP vindt dat werken moet lonen. Dit is overigens ook een uitgangspunt van het kabinet. Dat betekent een loon dat niet op bijstandsniveau is maar minimaal het minimumloon, en liefst natuurlijk daar boven.
  • Garantiebanen; deze zijn bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen en niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Het niet willen belonen met minimaal minimumloon gaat dus rechtstreeks in tegen regeringsbeleid.

De SP verwacht van dit college van Burgemeester en Wethouders dat zij zich als een goed werkgever gedraagt, en stelt dat het college de gemaakte
afspraken gewoon uitvoert. Het zou een slechte zaak zijn als onze Hameland medewerkers nog eens door het college in de kou gezet zouden worden.

U bent hier