h

SP stelt: aanplakborden moeten geplaatst worden!

18 februari 2016

SP stelt: aanplakborden moeten geplaatst worden!

Foto: SP

De SP heeft vragen gesteld over het raadgevend referendum en hoe de gemeente dit denkt te faciliteren.

Als eerste het goede nieuws. We waren blij te horen dat het aantal stembureaus gelijk zal zijn aan het aantal dat er was bij de laatste landelijke verkiezingen, nl. de provinciale verkiezingen van maart afgelopen jaar.

Ontstemd waren we toen we hoorden dat er in Winterswijk geen aanplakborden zullen worden geplaatst. Reden met had op 20 januari 2016 een circulaire geadresseerd aan alle gemeenten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) ontvangen waarin stond dat “Verkiezingsborden zijn bedoeld als middel voor politieke partijen om hun deelname aan de kiezer onder de aandacht te brengen en dit is bij een referendum niet aan de orde.”

Het lijkt alsof het ministerie een fatsoenlijke stembusgang wil dwarsbomen. Hier zijn wij het als SP Winterswijk absoluut mee oneens.

We hebben inmiddels vervolgvragen gesteld.

  • Is het college het met ons eens dat het een plicht van een gemeente is om in zaken als verkiezingen en referenda te zorgen voor een toegankelijke stembusgang?
  • En zo ja, volgt daaruit dan ook niet automatisch het plaatsen van voldoende aanplakborden om zo en mensen te informeren maar ook mensen te bewegen naar de stembus te komen?

Ter verduidelijking wat ons standpunt hierin is:

Wij vinden dat er zo geen recht wordt gedaan aan het democratisch proces. 400000 mensen hebben ervoor gezorgd dat er voor het eerst een raadgevend referendum in Nederland zal zijn. Mensen hebben het recht om geïnformeerd te worden over wat de standpunten zijn van de politiek in zake dit referendum. Circulaire van het ministerie of niet, het is de plicht van de gemeente er alles aan te doen om dit te faciliteren. Het plaatsen van voldoende aanplakborden hoort daar ook bij

U bent hier