h

Mos Meijler treedt toe tot SP-provinciefractie

17 februari 2016

Mos Meijler treedt toe tot SP-provinciefractie

Foto: Matthias van Hunnik

Op woensdag 17 februari is Mos Meijler uit Winterswijk geïnstalleerd als fractievolger bij Provinciale Staten van Gelderland. Mos vult daarmee een leeggekomen plek op in SP-Statenfractie na het vertrek van Eric van Kaathoven. Als fractievolger is Mos lid van de fractie en kan hij het woord voeren in de Statencommissies.

Mos Staat te trappelen om aan de slag te gaan: “Ik heb er zin in, niet alleen is dit een gezellige fractie, ook wordt er keihard geknokt om Gelderland een stuk socialer te maken. En daar draag ik graag mijn steentje aan bij.”

Mos Meijler (1975) is geboren en getogen in Winterswijk. Is alleenstaand en voormalig eigen ondernemer. Hij had een zaak in spelcomputers, spellen en accessoires. Momenteel werkzaam als onderdirecteur in het basisonderwijs op basisschool de Schakel te Winterswijk; verantwoordelijk voor de schooladministratie, leerlingvolgsysteem en beleidszaken.

In mei 2012 lid geworden van de SP, omdat hij het sociale in het beleid van zijn gemeente en landelijk mistte. November 2012 werd hij verkozen tot afdelingsvoorzitter van de SP in Winterswijk en is dat nu nog steeds. Ook is Mos lid van de commissie ruimtelijke Ordening en Financiën zijn eigen gemeente Winterswijk.

Naast zijn werk en zijn SP-activiteiten is hij ook bestuurslid van de Vereeniging Volksfeest te Winterswijk. En is hij al 22 jaar collectant voor het reumafonds, nierstichting en stichting Winkie (Winterswijkse Kinderactiviteiten).

U bent hier