h

Bewindvoering en lidmaatschap

10 februari 2016

Bewindvoering en lidmaatschap

U valt onder bewindvoering of dreigt dit te komen en u bent lid van de SP?

Leest u dit dan goed door.

We hebben telefonisch contact gehad met twee bewindvoerders en gesproken over lidmaatschappen. Beide gaven aan dat ze mensen adviseren abonnementen op te zeggen maar als iets echt belangrijk is voor mensen (lid politieke partij/vakbond e.d.) ze er alles aan zullen doen om dit in stand te houden.

Verder zeggen ze dat het aan de mensen zelf is om die belangrijkheid aan te geven bij de bewindvoerder, m.a.w. als u een gesprek heeft met uw bewindvoerder en er wordt gezegd dat u abonnementen op moet zeggen, geef dan aan dat het lidmaatschap van de SP belangrijk voor u is!

Lidmaatschap van een politieke partij is vereist zou u op een verkiezingslijst willen komen te staan (passief kiesrecht). Dit is een grondrecht!

Accepteer dus niet zomaar dat u uw lidmaatschap op moet zeggen. Meld dit aan de bewindvoerder, maakt hij/zij bezwaar meld dit dan aan de rechter-commisaris!

Reactie toevoegen

U bent hier